آشنایی با شاخص های نتیجه ای، کلیدی و عملکردی در پروژه ها

آشنایی با شاخص های نتیجه ای، کلیدی و عملکردی در پروژه ها

آشنایی با شاخص های نتیجه ای، کلیدی و عملکردی در پروژه ها ( KRIs ، PIs و KPIs )

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

 

معرفی


شاخص هاي نتيجه اي کليدي (Key Result Indicators(KRIs چیست؟
شاخص هاي عملکردي(Performance Indicators(PIs : چیست؟
شاخص هاي کليدي عملکرد(Key Performance Indicators(KPIs چیست؟
KRIs، PIs و KPIs چه تفاوتهائی با هم دارند؟
تصمیم گیری در خصوص اندازه گیری شاخصها
جمع آوری داده های شاخص ها
محاسبه داده ها و شناسائی نقاط مرزی
گزارش نتایج بصورت آماری و نمودارها
اقدامات عملی در راستای بهبود سازمان
اصلاح شاخص ها در راستای تعالی سازمان
بررسی نمونه های عملی شاخص های سه گانه در سازمانهای عملیات محور
بررسی نمونه های عملی شاخص های سه گانه در سازمانهای پروژه محور

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: