آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

Introduction to PMI-PBA Certification

 Overview of certification process, requirements, and application tips

(آموزش های عمومی)  / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

معرفی


PMI-PBA Exam overview
PBA Knowledge and Skills
۵ Domains
Needs Assessment
Planning
Analysis
Traceability and Monitoring
Evaluation
Soft Skills Techniques
Business analysis terminology
Practice Exam Questions & Review

MONITOR AND CONTROL RISKS

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: