آمادگی آزمون PMI-RMP

آمادگی آزمون PMI-RMP

بررسي ساختار آزمون (تعداد، ترکيب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگويي و …)

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی


معرفی

مرور نکات مهم هر يک از فصلهاي استاندارد RMP

مرور نکات تستي هر يک از فصلهاي استاندارد

بحث و بررسي در مورد تستهاي نمونه براي هر يک از فصلهاي استاندارد

برگزاري يک آزمون کامل (شبيه‌سازي آزمون RMP)

معرفي تفصيلي منابع آموزشي آمادگي براي آزمون

برنامه‌ريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون

هدف دوره :

آشنايي با ساختار آزمون RMP و ترکيب و نوع پرسشها

آشنايي با منابع آموزشي آمادگي براي آزمون

مرور نکات مهم استاندارد و نکات مهم تستي

آشنايي با تستهاي نمونه

نكته : اين سيلابس بصورتي طراحي شده است كه ۵ ماژول امتحان را پوشش خواهد داد.

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: