آمادگی آزمون  PMI-SP

آمادگی آزمون  PMI-SP

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی


معرفی

اين دوره با تمركز برروي حوزه مديريت زمان و استاندارد مديريت زمانبندي ارائه نكات مهم همه فرايند هاي آن به همراه تست زني مي باشد.

مدت زمان دوره : ۴ روز

سرفصل

• تعريف فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان وساختار شكست كار
• توالي فعاليت بهمراه محدوده ، فرض ، وابستگي و انواع شبكه فعاليت
• براورد منابع مورد نياز هر فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان و منابع انساني
• براورد زمان هر فعاليت بهمراه رابطه بين مديريت زمان با هزينه و ريسك
• تهيه برنامه زمانبندي
• كنترل زمانبندي بهمراه انواع گزارشات مديريت پروژه
• آزمون نهايي ۱۷۵ تست بهمراه جواب و رفع اشكال
نكته : اين سيلابس بصورتي طراحي شده است كه ۵ ماژول امتحان را پوشش خواهد داد.
• Schedule Creation
• Schedule Analysis
• Schedule Maintenance
• Schedule Mission Management
• Schedule Communication/Reporting

مخاطبین

• مدير عامل سازمان، مديران پروژه ها و برنامه ها
• مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه
• کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: