آموزشی مبانی و مراحل عقد قراردادهای اجرای پروژه های EPC

آموزشی مبانی و مراحل عقد قراردادهای اجرای پروژه های EPC

در شرايط كنوني كه اجراي پروژه ها به شيوه هاي گوناگون و خصوصاً به روشهاي طرح و ساخت (DB) ومهندسي-تداركات-احداث(EPC) در سازمانها، روز به روز گسترش بيشتري مي يابد،
(آموزش های عمومی)  / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

 

معرفی


و كارفرمايان به واگذاري پروژه ها به روش هاي مذكور تمايل داشته و پيمانكاران نيز پذيرا ريسك بيشتري مي باشند، آشنايي با سيستمهاي اجراي پروژه ها، تعيين روابط مابين اركان پروژه و نحوه انعقاد و قيمت گذاري قراردادها امري ضروري است.
جزئيات محتواي دوره آموزشی مبانی و مراحل عقد قراردادهای اجرای پروژه های EPC
•اطلاعات متداول و لازم که می بایستی فیمابین کارفرما و پیمانکار تبادل گردد (ضمائم قرارداد).
•شرح وظایف مدیران پروژه در هنگام دریافت و بررسی اسناد قراردادی.
•مروری بر برنامه ریزی مهندسی، تدارکات و اجرا در پروژه های EPC.
•مفهوم “تغییر” و وظایف تیم مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت آن.
• نحوه تنظيم قراردادهاي EPC وسايل حقوقي آن
• شرايط عمومي و خصوصي پيمان EPC
•مقايسه قراردادهاي EPC صنعتي و طرح و ساخت عمراني
•بررسي اجمالي تيپ قراردادهاي EPC فيديک

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: