Mobile menu

آرشیو دوره های عمومی (751)

در این قسمت دوره هایي كه توسط موسسه برگزار شده است را ميتوانيد مشاهده کنید.

آریانا صلاحیت های آموزش های حرفه ای خود را از سازمان فنی و حرفه ای، وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی نفت ایران ، انجمن مدیریت پروژه ایران ، مرکز تحقیقات مدیریت کیان و موسسه آموزش عالی آزاد سریرا  و نیز صلاحیت مشاوره مدیریت خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجمن مشاوران مدیریت ایران کسب نموده است

عنوان دوره: دوره مبانی حقوقی، فهرست بهاء ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان مدت دوره: 24 ساعت سرمایه گذاری برای…
عنوان دوره: دوره جامع مدیریت پروژه (آمادگی آزمون PMP) - چهار روزه مدت دوره: 32 ساعت سرمایه گذاری برای دوره:…
عنوان دوره: دوره برنامه ریزی و کنترل هزینه در پروژه های EPC مدت دوره: 8 ساعت سرمایه گذاری برای دوره:…
عنوان دوره: دوره برنامه ریزی و مدیریت زمان در پروژه های EPC مدت دوره: 8 ساعت سرمایه گذاری برای دوره:…
عنوان دوره: دوره مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات مدت دوره: 8 ساعت سرمایه گذاری برای دوره:…
دوشنبه, 08 تیر 1388 ساعت 15:20

دوره مدیریت مهندسی در پروژه های EPC

عنوان دوره: دوره مدیریت مهندسی در پروژه های EPC مدت دوره: 8 ساعت سرمایه گذاری برای دوره: 120000 تومان تاریخ…
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت و آنالیز ریسک پروژه (پروفسور ترنر) - دانشگاه Lille فرانسه مدت دوره: 8 ساعت سرمایه…
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه (پروفسور ترنر) - دانشگاه Lille فرانسه مدت دوره: 16 ساعت سرمایه…
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت طرح و سبد پروژه (پروفسور ترنر ) - دانشگاه Lille فرانسه مدت دوره: 8 ساعت…
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور (پروفسور ترنر)-دانشگاه Lille فرانسه مدت دوره: 8 ساعت سرمایه…

جوملا فارسی