Mobile menu
شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 14:54

شش سیگما

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شش سیگما برنامه ای است برای بهبود کیفیت که اگر به آن عمل بشود، خریداران از شما خشنودتر خواهند شد، هزیته های سازمان کاسته خواهد شد و رهبران سازمانی بهتری می سازیم.
جک ولش، مدیر عامل بازنشسته ی جنرال الکتریک

شش سیگما چیست؟
جهانی سازی و دسترسی فوری به اطلاعات، فرآورده و خدمات روش کسب و کار سازمانها را تغییر داده است. محیط رقابتی امروز هیچ جایی برای خطا باقی نمی گذارد. در نتیجه می بایست خریداران را بر سر ذوق آورد و همیشه به دنبال روشهای نوین گشت تا از خواسته های ایشان فراتر رفته باشیم. به همین جهت شش سیگما بخشی از فرهنگ سازمانهای موفق شده است.


سیگما چیست؟
نخست ببینیم شش سیگما چه چیز نیست! شش سیگما سازمانی سری، شعار یا کلیشه نیست. شش سیگما فرآیندی بسیار منضبط است که شما را برای پدید اوردن کالاها یا خدماتی تقریبا بی عیب یاری می رساند.
سیگما اصطلاحی آماری است که انحراف از بهترین عملکرد را اندازه می گیرد. ایده ی اصلی شش سیگما این است که اگر بشود تعداد عیبهای فرآیند را شمرد، آنگاه می توان به گونه ای نظام مند آنها را از میان برداشت و کم و بیش فرآیندی بی کم و کاست داشت. برای رسیدن به چنین دستاوردی، فرآیند نبایست بیش از 34 عیب در هر 10 میلیون فرصت داشته باشد. طبق تعریف، فرصت به شانس نامنطبق بودن کالا یا خدمات با خواسته های خریدار یا ویژگی های مورد نیاز ایشان گفته می شود. در نتیجه فرآیندهای کلیدی ما می بایست کم و بیش بی عیب باشد تا به چنین سطحی از کیفیت برسیم.


مفاهیم کلیدی در شش سیگما
شش سیگما در هسته ی خودش چند مفهوم کلیدی دارد:
•    ویژگی مهم کیفیتی: ویژگی هایی که برای خریدار از بیشترین اهمیت برخوردار است.
•    عیب: شکست خوردن در برآوردن آنچه که خریدار می خواهد.
•    توانایی فرآیند: آنچه که فرآیند می تواند به خریدار بدهد.
•    نوسان: آنچه که خریدار در کالاها یا خدمات شما می بیند و حس می کند.
•    فرآیند پایدار: اطمینان از استواری و پیش بینی پذیری فرآیند تا بتوان آنچه را که خریدار می بیند و حس می کند بهبود داد.
•    طراحی برای شش سیگما: طراحی کالا یا خدماتی که خواسته ها و نیازهای خریدار  برآورده می کند و توانایی فرآیند را بالاتر می برد.

 روش شش سیگما برای بهبود فرآیندها
شش سیگما در پنج گام فرآیند را بهبود می دهد:
•    در گام تعریف مساله بر پایه ی نیازها و خواسته های مشتریان، سهامداران یا کارکنان به صورت کمی تعریف می شود.
•    در گام اندازه گیری فرآیند مرتبط با هدف تعریف شده پایدار می شود و توانایی آن اندازه گرفته می شود تا زمینه برای ریشه یابی مشکلات فرآیند فراهم بشود و مبنای مناسبی برای اندازه گیری بهبودهای آینده به دست آید.
•    در گام تحلیل مساله ریشه یابی می شود و علتهای اثرگذار شناسایی و غربال می شود.
•    در گام بهبود بر پایه ی علتهایی که شناخته شده است، راهکارهای مناسب برای بهبود فرآیند پیشنهاد می شود.
•    در گام کنترل برنامه ای عملی برای کنترل فرآیند و حفظ دستاوردهای بهبود ریخته می شود تا دستاوردهای بهبود پابرجا بماند.

 

 

 

 

نقشها و مسئولیتها در شش سیگما
برای پیاده سازی شش سیگما می بایست کارکنان سازمان در رده های گوناگون آموزش ببینند تا نه تنها فلسفه ی شش سیگما را درک کنند بلکه پشتیبانی آگاه برای به کارگیری و اجرای آن در هنگام رویارویی یا پیشگیری از مشکلات عملیاتی یا فرآیندی باشند. از همین رو در شش سیگما برنامه ای منسجم برای تربیت کارکنان تدوین می شود تا راهبردهای بهبود عملکرد به گونه ای اثربخش و همیشگی در سازمان اجرا بشود.

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 1885 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 ساعت 11:07
محتوای بیشتر در این بخش: کمربند سیاه شش سیگمای ناب »
جوملا فارسی