Mobile menu
شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 10:39

کمربند سبز شش سیگمای ناب

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دوره ی کمربند سبز شش سیگمای ناب
کمربند سبزهای شش سیگما به عنوان رهبر تیم پروژه بهبود فرآیندهای درون بخشی و اعضای تیم پروژه های بهبود فرآیندهای چند بخشی در شش سیگما کار می کنند. در این دوره  برای فراگیران به گونه ای حرفه ای و با توضیحات عمبق و گام به گام، چگونگی کارکرد ابزارهای شش سیگما شرح داده می شود. همچینین نقشه ی راه بهبود فرآیند و راهبردهای کاربرد ابزارهای بهبود با تمرین و مثال و الگو روشن می شود.


طول دوره: 10 روز
پیش نیاز: آشنایی با آمار مهندسی، مدرک کارشناسی یا کاردانی در رشته های فنی یا مدیریت


ویژگی های فراگیران:
•    کارشناسان و مدیران بخشهای گوناگون سازمان مانند عملیات، کیفیت، پشتیبانی، مالی، تولید، مهندسی و کسانی که به دنبال بهبودهای چشمگیر در فرآیندهای سازمانی هستند.
•    فراگیران بهتر است به جنبه های فنی کار خویش آگاه باشند و در رده هایی مانند رهبری یا راهنمایی تیمهای بهبود فرآیند کار کرده باشند
هدفهای دوره:
•    کار کردن به عنوان عضو آگاه به کاربرد ابزارها در تیم شش سیگما
•    رهبری و انجام بروزه های بهبود فرآیند
•    گردآوری داده های فرآیند و تهیه ی نمودارهای فرآیندی
•    آزمون فرضیه های آماری با بکارگیری ابزارهای ساده ی آماری
•    طراحی آزمایشهای ساده یا پیاده سازی طرحهایی که برای اعتبارسنجی گزینه های بهبود فرآیند بکار می رود
•    کاربرد ابزارهای کمی و حل مشکل در پروژه های بهبود
•    حذف بیهوده کاری ها و نقص ها با به کاربردن تکنیکهای نابسازی و شش سیگما
•    گردآوری، تحلیل و کمی سازی داده های که به بهبود فرآیند یاری می رساند
•    یادگیری چگونگی پیاده سازی روش شش سیگما
•    کارکردن با صاحبان فرآیند برای اطمینان از نگاهداری دستاوردهای بهبود
پیکره ی جهانی دانشوری کمربند سبز شش سیگما که در این دوره آن را می آموزید:

 

خواندن 1282 دفعه
جوملا فارسی