Mobile menu
شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 10:39

کمربند زرد شش سیگمای ناب

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دوره ی کمربند زرد شش سیگمای ناب
کمربندها زردها به عنوان اعضای تیم پروژه  کار می کنند و در گردآوری داده ها ، اندازه گیری عملکرد فرآیند پیش از بهبود و کنترل فرآیند پس از بهبود نقش مهمی بازی می کنند. در این دوره فرآگیران با راهبرد بهبود فرآیند در شش سیگما آشنا می شوند. فراگیران با به کار بستن ابزارهای گوناگون آماری و بهبود فرآیند با روند و فرآیند شش سیگما آشنا شده و جنبه های تاکتیکی و راهبردی شش سیگما را فرا خواهند گرفت.
طول دوره: 5 روز
پیش نیاز: ندارد
ویژگی های فراگیران:
•    کارشناسان و تکنسینها، سرپرستها، کارمندان وکارگران در بخشهای گوناگون سازمان مانند عملیات، کیفیت، پشتیبانی، مالی، تولید، مهندسی و کسانی که به دنبال بهبودهای چشمگیر در فرآیندهای سازمانی هستند.
•    فراگیران بهتر است به جنبه های فنی کار خویش آگاه باشند.
هدفهای دوره
•    ابزارهای ساده و اصولی که در پشت بهبودهای شش سیگما است.
•    چگونگی شناسایی فرصتهای بهبود و هدف گذاری
•    چگونگی برنامه ریزی و گردآوری داده ها برای ریشه یابی مشکلات فرآیند
•    چگونگی انجام ابزارها و مفاهیم ساده ولی اثربخش بهبود
•    چگونگی حفظ دستاوردهای بهبود فرآیند

پیکره ی جهانی دانشوری کمربند زرد شش سیگما که در این دوره آن را می آموزید:

خواندن 969 دفعه
جوملا فارسی