Mobile menu
شنبه, 11 ارديبهشت 1395 ساعت 10:40

پشتیبان شش سیگمای ناب

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دوره ی پشتیبان شش سیگمای ناب
پشتیبانهای شش سیگمای ناب مسئول گزینش، گماشتن اعضای تیم و پیگیری پیشرفت پروژه های بهبود فرآیند هستند. پشتیبانها بازیگران کلیدی پیروزی در پیاده سازی شش سیگمای ناب هستند. ایشان در خط مقدم گزینش و راهنمایی کارکنان آموزش دیده ی شش سیگما هستند.پشتیبان همچنین ایده ی بهبود فرآیندها را می دهد، کمربند سیاه های شش سیگما را بر انجام پروژه های بهبود می گمارد و پروژه ها را برای اطمینان از موفقیت آنها پیگیری می کند. در این دوره آنچه را که پشتیبان برای ایفای وظایف خودش به آن نیازمند است می آموزد.
طول دوره:  16 ساعت
پیش نیازها: مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی، مدیریت یا حسابداری
ویژگی های فراگیران: مدیران ارشد و میانی و کارشناسان خبره و باسابقه
هدفهای دوره
•    آشنایی با شش سیگما و اهمیت آن در سازمان
•    نقش ها و مسئولیتهای بازیگران سازمانی شش سیگما
•    منابع مورد نیاز و برنامه ریزی برای پیاده سازی شش سیگما
•    ویژگی های کمربند سبزها و سیاه ها
•    ابزارهای ساده ی شش سیگما
•    مدیریت تغییر
•    گزینش و مدیریت پروژه های بهبود
محتوای آموزشی دوره پشتیبان پروژه

خواندن 943 دفعه
جوملا فارسی