استاندارد مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

استاندارد مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

استاندارد ریسک (پیش نیاز آزمون PMI-RMP)

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

معرفی

دریافت گواهینامه های حرفه ای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه از بهترین خواسته های مشترک بین افراد و شرکتهای بالنده پروژه محور محسوب می شود. شرکت کنندگان این دوره با نکات کلیدی و ظرایف آزمون کاملا آشنا شده و آمادگی لازم را جهت شرکت در آزمون بین المللی RMP که از سوی انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI ، برگزار خواهدشد را پیدا خواهند کرد.
– اين پكيج آموزشي كليه ماژولهاي امتحان بيني المللي RMP را مي پوشاند .
 Risk Strategy & Planning
 Stakeholder Engagement
 Risk Process Facilitation
 Risk Monitoring & Reporting
 Performed Specialized Risk Analysis

-در اين دوره با توجه به تمركز به فصل مديريت ريسك PMBOK – ۶th Edition و كليه حوزه هايي كه با اين حوزه دانشي در تعامل هستند، نكات مهم و بخصوص تستي استاندارد Practice Standard For Risk Management نيز بررسي شده و در طول ۳ روز بيش از ۵۰۰ تست مهم با توجه به منابع موجود و درسهاي آموخته شده تمرين خواهد شد.

مدت زمان دوره : ۴ روز

سرفصل

• اصول و مفاهيم مديريت ريسك
• برنامه ريزي مديريت ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
• شناسايي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
• تحليل كيفي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
• تحليل كمي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
• برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
• پالایش و كنترل ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي

مخاطبین

– مدير عامل سازمان، مديران پروژه ها و برنامه ها
– مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه
– و تمام افراد علاقه مند به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: