برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی

برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی

سرفصل های دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی

(آموزش های عمومی)

تعریف پروژه

تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه

تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها

معرفی فاز اجرا در پروژه ها

استاندارد های مدیریت پروژه در فاز اجرا

ساختار سازمانی و تیم پروژه در سایت

ساختار شکست کار فاز اجرا

روشهای وزن دهی به فعالیت ها در فاز اجرا

برنامه زمانبندی فاز اجرا

به روز رسانی برنامه زمانبندی

PMS فاز ساخت

تخمین منابع و هزینه های فاز اجرا

تنظیم گزارشات روزانه و هفتگی

تنظیم صورتجلسات کارگاهی

ارائه برنامه های هفتگی و یا دو هفتگی (To do list)

پیگیری برنامه از سرپرستهای اجرایی

اندازه گیری و کنترل احجام کارهای اجرایی

روشهای اندازه گیری پیشرفت فاز اجرا

ارائه برنامه های جبرانی کارگاهی

کنترل مدارک مهندسی تحویل شده به سایت

کنترل تجهیزات و متریال تحویل شده به سایت

تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای فیزیکی سایت

مدیریت تغییرات و ادعا ها در فاز ساخت(Change Management)

آنالیز تاخیرات در فاز اجرا

مدت دوره:

مدت دوره:۱۶ ساعت

زمان برگزاری: متعاقبا اعلام میشود.

اهداف دوره:

آشنايي با فاز اجرا در پروژه ها

یادگیری کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز اجرا

مخاطبان دوره:

مدیران پروژه

سرپرستان کارگاه در پروژه ها

کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسین صنایع و مدیریت

فارغ التحصیلان علاقه مند به یادگیری کنترل پروژه کارگاهی در سایت

 

0 دیدگاه