برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP

کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی

محتوای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

– چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه
– شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان
– برنامه ریزی محدوده پروژه (مروری بر مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 2012 ، ساختار شکست کار (WBS) و نحوه تهیه آن ، آشنایی با PWBS, FWBS, RWBS ، روش تدوین فهرست فعالیتها)
– برنامه ریزی زمان پروژه (مروری بر مدیریت زمان بر اساس PMBOK 2012 ، انواع روابط میان دو فعالیت ، مفهوم شبکه و مسیر بحرانی (CPM) و نمودار گانت ، روشهای برآورد مدت زمان فعالیتها ، آشنایی با روشهای برنامه ریزی شبکه ای (CPM, PN, PERT, GERT) ، برنامه ریزی منابع پروژه (تعریف، تخصیص و تسطیح منابع)، ۱۹ قاعده مهم در زمانبندی پروژه )
– برنامه ریزی هزینه پروژه (مروری بر مدیریت هزینه بر اساس PMBOK 2012 ، برآورد هزینه و روشهای آن ،بودجه بندی پروژه ، تعیین اوزان فیزیکی فعالیتها
– كنترل و بهنگام كردن برنامه ها (فرایند کنترل پروژه ، کنترل زمانی پروژه کنترل پیشرفت پروژه کنترل هزینه پروژه کنترل محدوده پروژه و مدیریت تغییرات گزارشات عملکرد گزارش روزانه ……)

سرفصل

محتوای کارگاه msp

– تعريف مشخصات پروژه
– تعريف فعاليت ها و رويدادها
– تعريف ساختار شکست کار (WBS)
– تعريف وابستگي ها (شبکه پروژه)
– تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري
– تخصيص محدوديت هاي زماني (Constraint) و موعد تحویل (Deadline) به فعاليت ها
– تحلیل مسیر بحرانی (CPM)
– فعاليت هاي ادواري
– تعريف و تخصيص منابع به فعاليت ها
– تحليل گراف منابع
– تسطيح منابع
– بررسی نماهای مختلف
– انواع فعاليت ها
– منابع موازي و سري
– فرمول نويسي اوزان فعاليت ها و مراحل پروژه
– ذخيره خط مبنا
– به هنگام سازي برنامه ای و واقعی
– منحنی اس (S-Curve)
– مديريت پروژه هاي چندگانه
– شاخص های ارزش حاصله (EVM)
– فيلترها و گروه بندي
– سفارشی سازی محیط نرم افزار
– گزارش گیری

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: