تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

معرفی

معرفي متدلوژي هاي روز امكانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري
روشهاي اعتبارسنجي گزارشات امكانسنجي و طرح هاي تجاري
روشهاي تجزيه و تحليل شاخص هاي فني، بازار و مالي و اقتصادي سرمايه گذاري
تحليل ريسكهاي سرمايه گذاري و شناخت شاخص هاي مرتبط
آشنايي با فرايند تصميم گيري Real Option
آشنايي با روش هاي بودجه بندي و مديريت كلان سبد سرمايه گذاري ها
متد اندازه گيري ميزان تحقق اهداف استراتژيك سازمان بر اساس ميزان تحقق پروژه ها
آشنايي با انواع روشهاي تركيبي اجرا و تامين منابع مالي پروژه هاي سرمايه گذاري(مانند BOT)
تحليل مشاركت در سرمايه گذاري (JV)
بررسي جايگاه ابزارهاي بازارهاي مالي در سرمايه گذاري(مانند قرارداد آتي خريد يا سواپ ارز)
روشهاي جمع بندي و تصميم گيري نهايي بر اساس داده هاي جامع
در این دوره سعي مي شود كه به ساده ترين شكل ممكن و با استفاده از نمونه كاوي هاي ملموس، شناخت مناسبي از
دانش مديريت مالي و اقتصادي سازمان بالاخص در حوزه سرمايه گذاري ايجاد شود. نگاه اين سمينار،‌ نگاهي مديريتي(از بالا به پايين)
بوده و از ورود به جزئيات كارشناسي و محاسبات اجتناب مي گردد.

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: