تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

معرفی


تحليل شاخص هاي صورتهاي مالي(سود و زيان، ترازنامه و جريانات وجوه نقد)
تحليل شاخص هاي نقدينگي طرح
تحليل شاخص هاي كارايي طرح
تحليل شاخص هاي سودآوري طرح
تحليل شاخص هاي اهرمي طرح
تحليل تغييرات شاخص هاي بازار مالي طرح
تحليل شاخص هاي عملياتي(نقاط سر به سر، قيمت تمام شده…)
تحليل روشهاي تامين مالي طرح(استقراض،‌افزايش سرمايه، شراكت، پيمانكار بهره بردار…)
مقايسه طرح هاي سرمايه گذاري مطابق با استراتژي هاي سرمايه گذار
ارزيابي اقتصادي مجدد طرحهاي نيمه كاري
امكان سنجي ادامه كار و قيمت گذاري فروش كسب و كارهاي فعال(Val

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: