تدوين طرح توجيهی سرمايه گذاری(Business Plan)

تدوين طرح توجيهی سرمايه گذاری(Business Plan)

تدوين طرح توجيهی سرمايه گذاري(Business Plan)

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

معرفی


سرفصل

بررسي ساختار گزارش طرح توجيهي سرمايه گذاري
بررسي مفاد مطالعات فني طرح
بررسي مفاد مطالعات بازار طرح
بررسي مفاد مطالعات مالي و اقتصادي طرح
بررسي الگوهاي بانكي در خصوص تدوين طرح توجيهي
بررسي الگوي بانك صنعت و معدن، كشاورزي، ملي و ساير بانكها
آشنايي با فرآيند اعتبارسنجي گزارشات توجيهي
آشنايي با فرآيند نظارت بر اجراي طرح سرمايه گذاري
بررسي ديدگاه هاي بانكي در خصوص توجيه پذير طرح هاي سرمايه گذاري
آشنايي با فرآيند جمع آوري داده ها و محاسبات
روشهاي برآورد تيراژ توليد و فروش محصولات و خدمات
روشهاي قيمت گذاري محصولات و خدمات
روشهاي برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت و مخارج پيش از توليد
روشهاي برآورد هزينه هاي جاري و عملياتي طرح
روشهاي محاسبه هزينه استهلاك و سرمايه درگردش مورد نياز طرح

مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: