تقویم

 

دانلود تقویم آموزشی ۱۳۹۷

عنوان دورهمدتزمانبندیقیمت (تومان)
برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت پروژه های اجرایی (کارگاهی ) 2روز کامل- 16ساعت
16 و 17 فروردین- ساعت 8:30 تا 17
659000
تغییر ورژن pmbok
2روز کامل- 16ساعت
16 و 17 فروردین- ساعت 8:30 تا 17
659000
برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها 1 روز کامل- 8 ساعت
24 فروردین- ساعت 8:30 تا 17
339000
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات1روز کامل- 8 ساعت
23 فروردین- ساعت 8:30 تا 17
339000
تشریح استاندارد و آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (PBA ) 4روز کامل- 32 ساعت
24و 25 و 30 و 31 فروردین- ساعت 8:30 تا 17
1095000
آشنایی با استاندارد جدید ISO215002 روز کامل- 16 ساعت
23 و 24 فروردین ماه - ساعت 8:30 تا 17
659000
كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی2 روز کامل- 16 ساعت
22 و 23 فروردین ماه - ساعت 8:30 تا 17
659000
تدوین ساختار شکست کار (WBS )در پروژه ها (کارگاهی ) 2 روز کامل-16 ساعت
29 , 30 فروردین ماه - ساعت 8:30 تا 17
659000
دوره آمادگی آزمون PMP 7روز کامل- 56 ساعت
6 و 7 و 12 الی 14 و 20 و 21 اردیبهشت ماه - ساعت 8:30 تا 17
1750000
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار msp 6روزکامل - 48ساعت
5 الی 7 اردیبهشت و 19 الی 21 اردیبهشت - ساعت 8:30 تا 17
1400000
ارزیابی اقتصادی پروژه ها 2روزکامل - 48 ساعت
6 و 7 اردیبهشت- ساعت 8:30 تا 17
659000
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پیش نیاز آزمون PMP)8روز کامل- 64 ساعت
5 الی 7 و 12 و 13 و 19 الی 21 اردیبهشت - ساعت 8:30 تا 17
1870000
کارشناس حرفه ای در اکسل (از پایه تا پیشرفته )3 روز کامل- 24ساعت
12 الی 14 اردیبهشت - ساعت 8:30 تا 17
875000
"کارگاه مدیریت دعاوی و اصول claim "2 روز کامل- 16 ساعت
19 و 20 اردیبهشت ماه - ساعت 8:30 تا 17
659000
کارگاه تخصصی نرم افزارmsp 3روز کامل- 8 ساعت
19 الی 21 اردیبهشت - ساعت 8:30 تا 17
659000
کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار پریماورا 6.0 (پایه و پیشرفته )6روز کامل - 48 ساعت
19 الی 21 اردیبهشت و13 الی 15 تیر - ساعت 8:30 الی 17
1540000
کارگاه کاربردی طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO ) 2روز کامل-16ساعت
25 و 26 اردیبهشت ماه - ساعت 8:30 تا 17
659000
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP6نیمروز - 24 ساعت6 و 8 و 10 و 20و 22 و 24 خرداد ماه - ساعت 16 الی 20 750000
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Foundation3 روز کامل - 24 ساعت 30 و 31 خرداد 1 تیر ماه 8:30 تا 17875000
کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه2 روز کامل - 16 ساعت31 خرداد و 1 تیر ماه - 8:30 الی 17659000
حضور موفق در مناقصات1 روز کامل - 8 ساعت 30 خرداد ماه - ساعت 8:30 تا 17339000
کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه (ِ Design Thinking in Project Managment )1 روز کامل - 8 ساعت5 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17339000
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ( پیش نیاز آزمون PMP )8 روز کامل - 64 ساعت6 الی 8 و 14 و 15 و20 الی 22 تیرماه ساعت 8:30 تا 171870000
دوره آمادگی آزمون PMP7 روز کامل - 56 ساعت7و 8 و 13 الی 15 و 20 و 21 تیر ماه - 8:30 تا 17 1750000
عنوان دورهمدتزمانبندیقیمت (تومان)
کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب شده (EVM) پیاده سازی بر روی یک پروژه واقعی2 روز کامل - 16 ساعت7و 8 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17659000
کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته)6 روز کامل - 48 ساعت13 الی 15 و 20 الی 22 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17 1540000
کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار پریماورا 6.0 (پیشرفته)3 روز کامل - 24 ساعت13 الی 15 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17875000
مدیریت زمان بندی در پروژه های (EPC)2 روز کامل - 16 ساعت14 الی 15 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17659000
کارگاه آنالیز تاخیرات و ادعای پروژه (به کمک نرم افزار MSP )2 روز کامل - 16 ساعت13 الی 14 تیر ماه - ساعت 8:30 تا 17659000