خدمات مشاوره

مهمترین زمینه های کاری موسسه مدیریت پروژه آریانا به شرح زیر است: طراحی و استقرار نظام های یکپارچه ، ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها ، انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی ، خدمات مدیریت طرح در قالب عامل چهارم پروژه ها

طراحی و استقرار نظام های یکپارچه

 • تهيه رويه ها و دستورالعملهاي عملياتي و مديريتي پروژه‌ها
 • طراحي و استقرار نظام برنامه‏ريزي و کنترل پروژه‏ها
 • استانداردسازي سيستم‌هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • طراحي و استقرار دفتر مديريت پروژه PMO
 • پياده سازي سيستم جامع مديريت پروژه Primavera
 • پياده سازي سيستم کنترل قراردادPrimavera Expedition
 • و…

 

ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها

 • خدمات برنامه ريزي، زمانبندي و كنترل پروژه
 • خدمات مديريت مهندسي پروژه‌ها
 • خدمات مديريت تداركات كالا
 • خدمات مديريت اجرا و نصب پروژه‌ها
 • خدمات مديريت هزينه ها
 • خدمات تهيه گزارشات روزانه، هفتگي و ماهانه پروژه‌ها
 • كنترل مدارك
 • و …

 

انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

 • انجام مطالعات استراتژيك پروژه‌ها
 • ارزيابي بلوغ پروژه‌ها و مميزي پروژه‌ها در همه فرآيندهاي مديريت پروژه
 • انجام مطالعات اقتصادي پروژه‌ها و Feasibility Study
 • انجام مطالعات ريسك پروژه‌ها
 • ارزيابي فني پروژه‌ها
 • تحليل مهندسي ارزش پروژه‌ها
 • و …

خدمات مدیریت طرح در قالب عامل چهارم پروژه ها

 • تهيه گزارشهاي توجيه فني و اقتصادي طرحها
 • مديريت اجراي پروژه ها به روشهاي EPC و يا MC
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم اطلاعات مديريت پروژه
 • و …

 

0 دیدگاه