Mobile menu

 دوره پیشرفته
قرارداد ابزاری برای مدیریت و تسهیم ریسک
مقدمه‌ای بر قراردادهای تک منبعی
شرایط عمومی قراردادهای تک‌منبعی (طرح و ساخت و EPC)
    موافقت نامه
    نهادهای موثر بر قرارداد (کارفرما/مشاور/پیمانکار/مدیر طرح)
    ارکان اصلی قرارداد (مدت، مبلغ، موضوع، حل اختلاف و ....)
    تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار
    مدیریت تعامل در اجرای پیمان
    دعاوی و مدیریت آنها
    خاتمه، فسخ و ..
شرایط خصوصی پیمان‌های تک‌منبعی (طرح و ساخت و EPC)
نظام فنی و اجرایی کشور و سایر قراردادهای همسان

 

دوره پیشرفته : 19 و 20 مردادماه - ساعت 8:30 تا 17

شهریه  : 575.000 تومان

ارائه مدرک به ارزش 16PDU

مقدمه:

امروزه بسياري از شركت‌ها با شاخص‌هاي نادرست كار‌‌مي‌نمايند، و بسياري نيز به‌اشتباه اين شاخص‌ها را شاخص‌هاي کليدي عملکرد نام‌گذاري نموده‌اند. سازمان‌هاي اندکي را خواهيد يافت که از شاخص هاي کليدي عملکرد مناسب و صحيح استفاده ‌نمايند . علت اين است‌كه تعداد اندکي از سازمان‌ها ،رهبران تجاري، نويسندگان، مشاوران توانسته اند مفهوم واقعي شاخص هاي کليدي عملکرد را به‌درستي درک‌نمايند.  سنجه‌هاي عملکردي، به سه‌دسته تقسيم مي‌گردند:

در اين دوره با نگرشي نوين به بررسي فرايند، آمادگي های لازم ، تكنيك ها، روش ها و نكات كليد برا حضور موفق در مناقصات پرداخته خواهد شد.

سرفصلهاي آموزشي:

تشريح روشها شناسايي و استراتژيها و نحوه حضور در مناقصات

بررسي فرايندها ارزيابي كيفي و تهيه و ارائه پيشنهاد فني - مالي برا مناقصات

تبيين موارد كليد و اثرگذار، نكات كليد و بايدها و نبايدها در تكميل اسناد مناقصات

آشنايي با تله ها و آفتها شركت در مناقصات و روشها پيشگير از آنها

بررسي نكات كليد قيمت گذار در پيشنهادها مالي مناقصات

آشنايي با رويكردها و روشها نوين در تهيه و تكميل اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد موفق

 

مخاطبان:

 • ديران و كارشنا ان ا ور بازارياب ، قراردادها و تداركات شركتها و از انها
 • ديران و كارشنا ان بخشهاي فن و هند شركتهاي شاوره اي، پي انكاري و تا ي كنندگان
 • شاوران ديريت و برنا مه ريزان شركتها و از انها
 • كليه ارزياب كنندگان پيشنهادها در د تگاه هاي اجراي و از انهاي كارفر اي
 • كليه ناقصه گزاران و ناقصه گران در بخشهاي دولت و خصوص
 • كليه علاق ندان به آشناي با نگرش نوي براي تهيه پيشنهادهاي نا ب و رقابت 

 

 • ارائه مدرک معتبر به ارزش 8PDU
 • تاریخ شروع دوره : اعلام خواهد شد . . .
 • مدت زمان دوره : 8ساعت
 • سرمایه گذاری برای دوره:295.000 تومان

 

مدیریت پروژه

هر جا پیشرفت، رشد و توسعه نیاز باشد، نیاز به مدیریت پروژه بیشتر و بیشتر می شود. در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران، که حجم پروژه های در حال اجرا قابل ملاحظه است، اهمیت مدیریت پروژه حرفه ای فزونی می یابد. در طی سالیان گذشته، مؤسسات مدیریت پروژه بسیاری در دنیا، سعی کردند با کمک نخبگان این حرفه، مفاهیم، اصول و دانش مدیریت پروژه را در قالب راهنماها و استانداردهای مدیریت پروژه به دست اندرکاران این حرفه ارائه دهند. یکی از این مؤسسات معتبر و به نام این امر، انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) است که مبانی شایستگی مورد نظر این انجمن را برای مدیران پروژه ها، طرح ها و سبد پروژه ها، به دنیا عرضه نموده است. ویرایش سوم مبانی شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه در ژوئن سال 2006 منتشر گردید. این استاندارد شایستگی های یک مدیر پروژه، طرح و یا سبد پروژه را از سه منظر شایستگی های فنی، رفتاری و محیطی-ساختاری و در قالب 46 عنصر شایستگی بیان نموده و شایستگی آن ها را بر اساس این معیارها مورد ارزیابی قرار می دهد. با تاسیس انجمن مدیریت پروژه ایران در سال 84 و اخذ نمایندگی از انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)، این استاندارد در کنار استاندارد راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) که توسط مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) انتشار یافته، مورد توجه خاص قرار گرفته و به یکی از راهنماها و ابزارهای مفید در این زمینه تبدیل شده است.
با توجه به این که آزمونهای IPMA در ایران و به زبان فارسی برگزار می شود، این گواهینامه ها به کلیه مدیران و کارشناسان پروژه ها پیشنهاد می گردد.
    
گواهینامه های IPMA-levels که توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه واقع در اتحادیه اروپا ارائه     میگردند دارای اعتبار جهانی هستند. در 10 سال گذشته IPMA به بیش از 90000 مدیر پروژه در 44 کشور دنیا گواهی نامه اعطاء نموده است. مبنای اعطای این گواهی نامه ها استاندارد ICB است که در مجموع 46 عنصر شایستگی را در سه حوزه محیطی، رفتاری و فنی در قالب نمادی با عنوان چشم شایستگی ارائه می نماید.

 

گواهی نامه های IPMA-levels دارای 4 سطح می باشند که در جدول زیر این سطوح و فرایند اخذ آن ها تشریح گردیده اند:

راهبر پروژه ها (سطح A) : به این معنا که فرد قادر است با توجه به منابع، متدولوژیها و ابزارهایی که در اختیار دارد به راهبری یک طرح یا سبدی از پروژه ها بپردازد. برای به عهده گرفتن این مسئولیت دانش و تجربه زیادی مورد نیاز است. (دارای توانائی مدیریت " سبد پروژه ها" و طرح های پیچیده)
مدیر ارشد پروژه (سطح B ): به این معنا که فرد قادر است یک پروژه پیچیده را مدیریت کند. در این حالت مدیر پروژه، مدیران زیر پروژه ها را به جای هدایت و راهبری مستقیم پروژه، مدیریت می کند. (دارای توانائی مدیریت پروژه های پیچیده با حداقل 5 سال تجربه در این نوع پروژه ها)
مدیر پروژه (سطح C): بدین معنی که فرد قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار باشد. (دارای توانایی مدیریت پروژه-های با پیچیدگی محدود با حداقل 3 سال سابقه در این نوع پروژه ها)
دستیار مدیر پروژه (سطح D): بدین معنی که فرد قادر به بکارگیری دانش همه عناصر شایستگی مدیریت پروژه در حین کار در هر پروژه ای با هر ظرفیتی می باشد. (با توانائی بکارگیری دانش مدیریت پروژه هنگام کار در پروژه)

 

سیلابس دوره آموزشی آمادگی آزمون IPMA سطوح C&D

1)    مباحث مقدماتی ICB
2)    تشریح چارچوب استاندارد ICB
3)    تشریح نکات کلیدی شرکت در آزمون سطوح CوD IPMA
4)    تشریح 20 عنصر شایستگی های فنی استاندارد ICB به همراه حل نمونه سوالات آزمون شامل:
موفقيت مديريت پروژه، گروههای ذینفع، اهداف و الزامات پروژه، ریسک و فرصت، کیفیت، سازمان پروژه، کارتیمی، حل مسأله، ساختارهای پروژه، محدوده و دستاوردها، زمان و فازهای پروژه،
5)    تشریح 15 عنصر شایستگیهای رفتاری استاندارد ICB به همراه حل نمونه سوالات آزمون شامل:
رهبری، مشاركت و انگيزش، خود کنترلی، قاطعیت، آرامش، گشاده رویی، خلاقیت، نتیجه محوری، کارایی، مشورت، مذاكره، تعارض و بحران، قابلیت اطمینان، درک ارزش ها، اصول اخلاقی، تمرین و کارگروهی
6)    تشریح 11 عنصر شایستگیهای محیطی استاندارد ICB به همراه حل نمونه سوالات آزمون شامل:
پروژه محوری، طرح محوری، سبد پروژه محوری، اجرای پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان دائمی، کسب وکار، سیستم ها، محصولات و فناوری، مدیریت کارکنان، سلامتی، امنیت، ایمنی و محیط زیست، تأمین مالی، قوانین و مقررات،
7)    شبیه سازی و برگزاری آزمون آزمایشی ICBدارندگان این گواهینامه های IPMA-levels مجاز هستند که از عنوان گواهی نامه خود در جلوی نام خویش در رزومه یا تالیفاتشان استفاده کنند.

پیش نیاز دوره:

طی کردن دوره آشنایی با استاندارد PMBOK: Fifth Edition


 

 • ارائه مدرک معبر به ارزش 56PDU
 • زمان برگزاری: 21 الی 23 و 28 الی 30 تیرماه و 18 مرداد ماه
 • مدت زمان دوره : 56 ساعت
 • سرمایه گذاری برای دوره:1.600.000 تومان

 

 

دریافت گواهینامه های حرفه ای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه از بهترین خواسته های مشترک بین افراد و شرکتها بالنده پروژه محور محسوب می شود. شرکت کنندگان این با نکات کلیدی و ظرایف آزمون کاملا آشنا شده و آماده قبولی در آزمون نهایی می شوند.مدیریت پروژه

محتوای دوره


روز اول
o    مفاهيم اساسي مديريت ريسك – تعاريف- تكرار شونده  بودن در مديريت ريسك – نقش مدير پروژه در مديريت ريسك – مديريت ريسك و مديريت پروژه -  فرايندهاي مديريت ريسك – مشاركت ذينفعان در مديريت ريسك
o    فرايند برنامه ريزي مديريت ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


روز دوم
o    فرايند شناسايي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند تحليل كيفي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند تحليل كمي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


روز سوم
o    فرايند برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند كنترل ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


ویژگیهای دوره
اين پكيج آموزشي كليه ماژولهاي امتحان بيني المللي RMP را مي پوشاند .

Risk Strategy & Planning
Stakeholder Engagement
Risk Process Facilitation
Risk Monitoring & Reporting
Performed Specialized Risk Analysis

-    در اين دوره با توجه به تمركز به فصل مديريت ريسك PMBOK – 5th Edition    و كليه حوزه هايي كه با اين حوزه دانشي در تعامل هستند، نكات مهم و بخصوص تستي استاندارد Practice Standard For Risk Management   نيز بررسي شده و در طول 3 روز بيش از 500 تست مهم با توجه به منابع موجود و درسهاي آموخته شده تمرين خواهد شد.


 

 • ارائه مدرک معبر به ارزش 16PDU
 • زمان برگزاری: 14 الی 16 تیرماه
 • مدت زمان دوره : 24 ساعت
 • سرمایه گذاری برای دوره:795.000 تومان

 

 

 مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK  (پيش نياز آزمون PMP)مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي پروژه، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما ، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارند. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌ها مربوط به مديريت پروژه‌ها انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به‌خوبي مديريت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحليل و معرفي‌کرده ‌است.

 مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK  (پيش نياز آزمون PMP)مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي پروژه، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما ، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارند. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌ها مربوط به مديريت پروژه‌ها انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به‌خوبي مديريت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحليل و معرفي‌کرده ‌است.

سرفصل مطالب دوره:

انواع اطلاعات پروژه چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟
چرخه عمر مستند چیست؟
مستندسازی چیست؟ روش های دسته بندی مستندات پروژه به چه صورت است؟
مستندسازی حین اجرای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟
مستندسازی انتهای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟
مدیریت تغییرات در مستندات پروژه به چه صورت انجام می پذیرد؟
قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژه
اشتباهات رایج در مستندسازی پروژه (آلودگی اطلاعات در مستندات، ارائه اطلاعات اضافی و ...)
مشخصات واحد مستند سازی در سازمان
آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی / آرشیو / مدیریت دانشِ پروژه
مروری بر مدیریت دانش و درس آموخته ها
برگزاری کارگاه دوره


اهداف دوره:
آشنائی با مستندسازی و روشهای مستندسازی
شناخت روش های کنترل تغییرات مستندات
آشنائی با مدیریت دانش و درس آموخته ها


مخاطبان دوره:
مدیران پروژه سازمان ها
مدیران و کارشناسان واحد PMO و یا واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ها
مدیران و کارشناسان مستندسازی و آرشیو فنی سازمان ها
مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف سازمان ها
دانشجویان و علاقمندان به مباحث مدیریت پروژه

 

 

 • ارائه مدرک معبر به ارزش 8PDU
 • زمان برگزاری:  4 خرداد
 • مدت زمان دوره : 8 ساعت
 • سرمایه گذاری برای دوره:295.000 تومان
 • دانلود بروشور دوره

 

مقدمهاکسل در کنترل پروژه
در اغلب شرکت های درگیر با پروژه ها MS Excel به عنوان یک نرم افزار مهم و اساسی تلقی می شود. کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و نیز طراحان ساختار و سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه از طریق آشنایی با ابزارها و توابع کاربردی و به کارگیری اصولی آنها می توانند ساختاری را طراحی کنند که بر اساس آن بتوانند برنامه ریزی، تحلیل ها و گزارش گیری های مناسب تری داشته باشند.

 مخاطبين دوره
مديران، مهندسان، کارشناسان و افراد علاقه مند به برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي توليدي (طراحي، خريد، ساخت، نصب و اجرا)، خدماتي، تحقيقاتي و سایر انواع پروژه ها.

هدف دوره
 به کارگیری ابزارها، نمودارها و توابع نرم افزار MS Excel جهت برنامه ریزی، کنترل و گزارش گیری پروژه ها به همراه بررسی چند سناریوی کاربردی از مسائل واقعی پروژه ها در این نرم افزار

مباحث دوره

o    ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه
o    ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه
o    ایجاد WBS و محاسبات پیشرفت پروژه
o    مقایسه لیست های مختلف در پروژه
o    ایجاد S Curve پروژه
o    ایجاد هیستوگرام منابع پروژه
o    مدیریت ریسک پروژه
o    ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات Earned Value (EVM)
o    ایجاد گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه (Progress Report)
o    ایجاد داشبورد از وضعیت پروژه
o    بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی پروژهمدیریت هزینه

 

 

 • ارائه مدرک معبر به ارزش 16PDU
 • زمان برگزاری: 4 و 5 خرداد -  ساعت 8:30 تا 17
 • مدت زمان دوره : 16 ساعت
 • سرمایه گذاری برای دوره:575.000 تومان

 

این یک مشکل همگانی است که روزهای مان بی برنامه و بی ثمر است اما دلایل آن چیست؟

1- فهرست کارهای خود را صبح می نویسید
فهرست کارهای خود را شب قبل بنویسید. این گونه مجبور نیستید انرژی صبح اول وقت خود را صرف برنامه ریزی کنید. در ضمن صبح با انگیزه از خواب برمی خیزید.

«شروعقبلی12345678910بعدیپایان»
صفحه1 از204

جوملا فارسی