داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel

داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel

بانک های اطلاعاتی، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی

شناخته شدن قابلیت های نرم افزار اکسل، روز به روز موجب افزایش وسعت بکارگیری آن در صنایع مختلف شده است. ذخیره بانک های اطلاعاتی، انجام محاسبات، تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات از بانک های اطلاعاتی از جمله توانمندی های این نرم افزار است. طراحی بانک های اطلاعاتی مناسب پیش نیازی برای طراحی گزارشات و داشبوردهای مدیریتی می باشد. بی شک، تبحر افراد در استفاده از این نرم افزار، آنها را به افرادی شاخص در سازمان ها تبدیل می کند.
در این دوره سعی خواهد شد تا در کنار معرفی ابزارها و توابع ضروری در نرم افزار اکسل ، با طراحی چند نمونه بانک اطلاعاتی واقعی در حوزه های مختلف و سپس تزریق اطلاعات مجازی به درون حداقل دو بانک اطلاعاتی، به طراحی گزارش و داشبورد مدیریتی پرداخت.

مدت زمان دوره : ۲ روز

سرفصل

• اصول طراحی بانک های اطلاعاتی در نرم افزار اکسل
• توابع کاربردی جهت ساخت گزارشات
• ابزارهای گزارش گیری
• ساخت گزارشات حرفه ای و داشبوردهای مدیریتی از بانک های اطلاعاتی
• طراحی بانک اطلاعاتی کنترل پروژه – درصد پیشرفت (Project Progress)
• طراحی بانک اطلاعاتی کنترل پروژه – احجام و جریان نقدینگی (Project Cash Flow)
• طراحی بانک اطلاعاتی ارزیابی فنی پیشنهادات مناقصات (TBE)
• طراحی بانک اطلاعاتی قراردادها (Contract)
• طراحی بانک اطلاعاتی کنترل صورت وضعیت های پیمانکاران (Invoice)
• طراحی بانک اطلاعاتی کنترل مدارک پروژه (DCC)
• طراحی بانک اطلاعاتی کنترل خرید، بازرگانی یا تدارکات (Procurement)
• طراحی بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی (HR)
• طراحی بانک اطلاعاتی مکاتبات (Correspondence)
• طراحی بانک اطلاعاتی فروش (Sell)

مخاطبین

• مديران وکارشناسان بخش مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
• مديران و کارشناسان بخش کنترل مدارک (DCC)
• مديران و کارشناسان بخش مدیریت منابع انسانی
• مديران و کارشناسان بخش قراردادها
• مديران و کارشناسان بخش بایگانی و مسئولین دفاتر
• مديران و کارشناسان بخش خرید، بازرگانی یا تدارکات
• افراد علاقه مند به طراحی حرفه ای بانک های اطلاعاتی، گزارشات و داشبوردها در نرم افزار Excel

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: