دوره پیشرفته آمادگی آزمون PMI-PMP

دوره پیشرفته آمادگی آزمون PMI-PMP

دریافت گواهینامه های حرفه ای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه از بهترین خواسته های مشترک بین افراد و شرکتهای بالنده

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

دروه های پیش رو

معرفی


پروژه محور محسوب می شود. شرکت کنندگان این دوره که قبلا با استاندارد PMBOK آشنایی پیدا کرده اند با نکات کلیدی و
ظرایف آزمون کاملا آشنا شده و آماده قبولی در آزمون نهایی می شوند.
بررسي ساختار آزمون (تعداد، ترکيب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگويي و …)
مرور نکات مهم هر يک از فصلهاي استاندارد PMBOK Guide
مرور نکات تستي هر يک از فصلهاي استاندارد
بحث و بررسي در مورد تستهاي نمونه براي هر يک از فصلهاي استاندارد
برگزاري يک آزمون کامل (شبيه‌سازي آزمون PMP)
معرفي تفصيلي منابع آموزشي آمادگي براي آزمون
برنامه‌ريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون
هدف دوره :
آشنايي با ساختار آزمون PMP و ترکيب و نوع پرسشها
آشنايي با منابع آموزشي آمادگي براي آزمون
مرور نکات مهم استاندارد و نکات مهم تستي
آشنايي با تستهاي نمونه
برنامه‌ريزي تفصيلي کسب آمادگي کافي براي شرکت در آزمون

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: