مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مرتبط

مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مرتبط

مباني حقوقي قراردادها و قراردادهای خصوصی

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

 

معرفی


•دستورالعمل تكميل موافقتنامه و شرايط خصوصي
•شرايط عمومي و خصوصي پيمان
•بخشنامه هاي تعديل، ضمانت نامه، تاخير در پرداخت و بخشنامه متر مربعی (۱۰۰۰ جدید)
• دستورالعمل نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران ( جديد ۲۲/۶/۸۴)
•فهرست‌ بها (فهرست بهاي‌ واحد پايه‌ رشته‌ ابنيه‌رسته‌ ساختمان‌
•دستورالعمل‌ كاربرد
•كليات و موارد كلي مهم فصول( فصول ۱ الي ۳)
•مصالح‌ پاي‌كار
•ضريب‌ طبقات‌ و ضريب‌ ارتفاع
•شرح‌ اقلام‌ هزينه‌هاي‌ بالاسري‌
•ضريب‌ منطقه‌اي‌
•دستورالعمل‌ تجهيز و برچيدن‌ كارگاه‌
•نحوه‌ عمل براي تعيين قيمتهاي‌ جديد پيمانهايي که بر اساس اين فهرست بها منعقد شده‌اند
•نحوه محاسبه پیشرفت کار و پرداخت ها
•تضمینها
•اصطلاحات

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: