متره و برآورد

متره و برآورد

متره و برآورد

(آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه

معرفی

معرفي پروژه ،معرفی قرارداد ها و انواع آنها،برآورد ها

فهرست بهاء،آیتم شناسی در فهرست بهاء

متره و انواع آن،متره نویسی،ضرایب در متره

احجام در متره،اضافه بها در متره،نحوه محاسبه حمل مصالح

آیتم های ستاره دار و ضرایب آن،اقلام جدیدو اقلام فاکتوری و نحوه اعمال و ضرایب آنها

شاخص معکوس و نحوه اعمال آن در متره،اجرای متره با نرم افزار اکسل

اجرای متره با نرم افزار پیشرفته

اجرای متره پروژه های نمونه متعدد در دوره توسط شرکت کنندگان

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه