مدیریت ادعا ، آنالیز تأخیرات و تغییرات پروژه با نرم افزارMSP

مدیریت ادعا ، آنالیز تأخیرات و تغییرات پروژه با نرم افزارMSP

مدیریت ادعا ، آنالیز تأخیرات و تغییرات پروژه با نرم افزارMSP

(آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی

 

معرفی


ادعا چیست؟ منشا آن چیست؟
اثرات تاخیرات، تغییرات، ریسک ها و نوع قرارداد بر ادعاهای پروژه
تحلیل ادعاهای ناشی از ریسک های پروژه
تحلیل ادعاهای ناشی از تاخیرات پروژه
تحلیل ادعاهای ناشی از تغییرات پروژه
تحلیل ادعاهای ناشی از قرارداد پروژه
روش های کمی سازی ادعا و زمان مناسب برای ادعا کردن
سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و پیگیری ادعاهای پروژه
تدوین و مستندسازی مدارک لازم جهت تدوین لایحه ادعای پروژه
مدیریت جلسات ادعای پروژه
شناخت سیستم تأخیرات ، تغییرات و ادعاهای پروژه
آنالیز تأخیرات ، تغییرات و ادعاهای پروژه از منظر، برنامه ریزی و کنترل پروژه
آشنائی با نمونه های عملی و کاربردی تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه از منظر، برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: