مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه

مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه

مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه

(آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه

 

معرفی

آشنایی با فرآیندهای تامین و تدارک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

آشنایی با نحوه انتخاب سازندگان و تامین کنندگان در پروژه

مفاهیم رایج در خرید و تدارکات بویژه در پروژه های EPC

اشاره ای به مبحث اینکوترمز

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه