مدیریت ریسک پروژه Pertmaster

مدیریت ریسک پروژه Pertmaster

مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار Pertmaster

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

 

معرفی

تعريف فعاليت ها و  وابستگي ها ،ساماندهي فعاليت ها،انواع فعاليت ها

ايجاد توقف در اجراي فعاليت ها ، نحوه تاثير تقويم ها در روابط وابستگي

محدوديت هاي زماني ،تعريف و تخصيص تقويم هاي كاري

تعريف و تخصيص منابع،مدت زمان هاي احتمالي

فعاليت هاي احتمالي،وابستگي هاي احتمالي

شاخه هاي احتمالي،تقويم هاي احتمالي،تخصيص منابع احتمالي

آناليز ريسك،مدلسازی ریسک آغاز پروژه،هزینه های احتمالی

همبستگی ها،تحلیل شاخص بحرانی بودن،تحلیل شاخص وخامت

گرافت توزیع،گراف تورنادو،ماتریس ریسک،آنالیز کیفی و کمی ریسک

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: