مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها

مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها

مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها (سازماندهی ، بودجه بندی و کنترل هزینه )

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

مقدمه‌ای بر مدیریت هزینه پروژه‌ها

هزینه / درآمد و نقدینگی

فرآیندهای عمومی مدیریت هزینه

برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه پروژه

سازماندهی برای مدیریت هزینه پروژه

تخمین منابع و مدت فعالیت‌ها

تخمین هزینه فعالیت‌ها

تنظیم بودجه پروژه

کنترل هزینه‌های پروژه

دشواری‌های مدیریت هزینه در سازمان‌های پروژه محور

مسائل عمومی در مدیریت هزینه پروژه‌ها

حسابداری هزینه‌ها (ملاحظاتی در حسابداری)

هزینه استهلاک

ابزارهایی برای اثربخشی بیشتر

مدیریت ارزش کسب شده

هزینه هدف

مهندسی ‌ارزش

جمع ‌بندی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: