مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK1

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK1

( PMI-PMP  پیش نیاز آزمون)  PMBOK  مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

 (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

دروه های پیش رو

معرفی

براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي پروژه، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما ، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارند. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌ها مربوط به مديريت پروژه‌ها انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به‌خوبي مديريت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحليل و معرفي‌کرده ‌است.
اين ده بخش بر اساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK-6th شناخته ‌مي‌شود، مي‌باشد. در این دوره شرکت کنندگان ضمن تسلط بر بخشهای مختلف استاندارد با نحوه کاربست این ده حوزه در پروژه ها آشنا می شوند.

مدت زمان دوره : ۸ روز

سرفصل

• معرفی استاندارد PMBOK-6th
• تشریح مبانی مدیریت پروژه
• تشریح انواع ساختارهای سازمانی
• معرفی انواع دفتر مدیریت پروژه (PMO)
• تشریح انواع چرخه حیات پروژه ها
• معرفی حوزه های دانش، گروه های فرایندی و فرایندهای استاندارد PMBOK
• مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management )
• مدیریت محدوده پروژه ( Project Scope Management )
• مدیریت زمانبندی پروژه (Project Schedule Management )
• مدیریت هزینه پروژه (Project Cost Management )
• مدیریت کیفیت پروژه(Project Quality Management )
• مدیریت تدارکات پروژه(Project Procuremnet Management )
• مدیریت منابع پروژه(Project resource Management )
• مدیریت ارتباطات پروژه(Project communications Management )
• مدیریت ریسک پروژه(Project Risk Management )
• مدیریت ذینفعان پروژه(Project Stakeholder Management )

مخاطبین

• مدير عامل سازمان،¬ مديران پروژه¬ها و برنامه¬ها
• مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه
• و تمام افراد علاقه مند به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: