مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

( PMI-PMP  پیش نیاز آزمون)  PMBOK  مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

 (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

معرفی


معرفی استاندارد PMBOK
تشریح مبانی مدیریت پروژه
تشریح انواع ساختارهای سازمانی
معرفی انواع دفتر مدیریت پروژه (PMO)
تشریح انواع چرخه حیات پروژه ها
معرفی حوزه های دانش، گروه های فرایندی و فرایندهای استاندارد PMBOK
مديريت يكپارچگي پروژه – Project Integration Management
مديريت محدوده پروژه – Project Scope Management
مديريت زمانبندی – Schedule Management
مديريت هزينه پروژه – Project Cost Management
مديريت كيفيت پروژه – Project Quality Management
مديريت تداركات پروژه – Project Procurement Management
مديريت منابع پروژه – Project Human Management
مديريت ارتباطات پروژه – Project Communications Management
مديريت ريسك پروژه – Project Risk Management
مديريت ذینفعان پروژه – Project Stakeholder Management

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: