مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PRINCE 2 Foundation

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Foundation

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللیمعرفی


– معرفي مباحث پایه ای متودولوژی PRINCE2
– معرفي فرآيندهايPRINCE2
– ايجاد يك پروژه (SU)
– فاز مقدماتي يك پروژه (IP)
– هدايت يك پروژه (DP)
– کنترل يك مرحله (CS)
– مديريت تحويل محصول (MP)
-مديريت محدوده‌هاي مرحله (SB)
– ختم يك پروژه (CP)
– برنامه ريزي (PL)
-معرفي اجزاي PRINCE2
– مدل تجاري (Business Case)
– سازمان (Organization)
-برنامه‌ها (Plans)
-كنترلها (Controls)
– مديريت ريسك (Management of Risk)
– كيفيت در محيط پروژه (Quality in a Project Environment)
– مديريت پيكره بندي (Configuration Management)
– كنترل تغييرات (Change Control)
-معرفي تكنيكها (Introduction to Techniques)
– برنامه‌ريزي بر مبناي محصول (Product-base Planning)
– تكنيك كنترل تغييرات (Change Control technique)
– تكنيك بازنگري كيفيت (Quality Review Technique

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: