مدیریت پروژه نوین

مدیریت پروژه نوین

مدیریت پروژه نوین با رویکرد توسعه پایداربراساس استاندارد جهانی P5

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

 

معرفی


آشنایی با مفاهیم بنیادین توسعه پایدار
اهمیت توجه به مبحث توسعه پایدار در کلیه ابعاد انسانی، اقتصادی و زیست محیطی درپروژه ها
تشریح زیربنا و چارچوب توسعه پایدار در اقتصاد و جامعه امروزی مرورگروه ها، زیرگروه ها و عناصر استاندارد P5

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: