مهندس خدیجه جدا

مهندس خدیجه جدا

کاندیدای دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

لیسانس مهندس صنایع –تکنولوژی صنعتی- دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر عامل موسسه مدیریت پروژه آریانا از سال ۹۶ تا کنون

عضو هیات مدیره موسسه فنی مهندس آریانا از سال ۹۵ تا کنون

بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع انرژی، راه و ساختمان، فناوری اطلاعات

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ریسک، برنامه ريزي و کنترل پروژه در شرکت‌ها و سازمان‌هاي متعدد

تالیف کتاب مديريت ريسک پروژه با استفاده از Pert Master

ترجمه کتاب استاندارد عملي مديريت ريسک پروژه

عضو انجمن مهندسی صنایع ایران

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا PMI

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: