Mobile menu

وبلاگ مدیریت پروژه (367)

دست نوشته های یک مدیر پروژه از تجربیات و آموخته ها

سه شنبه, 30 دی 1393 ساعت 12:10

کاریکاتور کار تیمی

نوشته شده توسط

 

سه شنبه, 30 دی 1393 ساعت 10:56

مسابقه

نوشته شده توسط

تیم ایتالیا و ژاپن،برای برگزاری مسابقات سالیانه به توافق رسیدند، هرتیم شامل هشت نفر بوند.

هر دو تیم برای رسیدن به بهترین نتیجه بشدت تلاش کرده بودند. در روز مسابقه، هر دو تیم در شرایط مساوی مسابقه را شروع کردند و… تیم ژاپن با اختلاف یک مایل برنده شد.

یکشنبه, 28 دی 1393 ساعت 16:01

تیم یا گروه کدامیک ؟

نوشته شده توسط

تیم یا گروه کدامیک ؟
مهندس کامبیز شاهرودي
همه ما بدنبال کسب موفقیت در سازمان خود هستیم اما تعداد کمی راه های مناسب کسب موفقیت را می دانیم براي نیل به موفقيت در محيط هاي کاری و در پاسخ به چالشهايي که سازمانهادر دنیای امروز با آنها روبه رو هستند ضروري است تکنیکها ، دانش ، مهارت ها ، تجربه ها و دیدگاههای تمامي کارکنان يك سازمان ،با هم ترکیب شود. تنها با انجام اين کار است که سازمانها ميتوانند اميدوار باشند که از قدرت حل مشكلات خود برخوردارند ، تصميماتي مناسب مي گيرند و در نهايت بيشترين خدمت را به مشتريان ارائه ميدهند.

یکشنبه, 28 دی 1393 ساعت 15:45

تواناسازی و تيم سازي شرط موفقیت سازمانی

نوشته شده توسط

تواناسازی و تيم سازي شرط موفقیت سازمانی
مهندس اميد بابانيا
مقدمه
هزاره جديد با ورود نسل تازه اي از مأموريتها و مشاغل به درون بخش عمومي آغاز شد و مفاهيمي مانند مديريت عمومي جديد، نوسازي وتواناسازي مطرح گرديد كه هدف آن افزودن فعاليتهاي بخش عمومي است.
تواناسازي ظرفيتهاي بالقوه اي را بـراي بهره برداري از سرچشمه توانايي انساني كه از آن استفاده كامل نمي شود، دراختيار مي گذارد.
پيتر دراكر مي گويد: مديراني كه امروز روي چالشها كار مي كنند و خود و نهادهاي خود را براي رويارويي با چالشهاي جديد آماده مي كنند، رهبران آينده بوده، درغير اين صورت عقب خواهندافتاد و هرگز نخواهند توانست اين عقب ماندگي را جبران كنند«.(1)
درحقيقت توان افزايي يك فناوري موثر و پيشگام است كه هم براي شركتها و سازمانها مزيت راهبردي ايجاد مي كند و هم براي كاركنان فرصت مي آفريند«.(2)

یکشنبه, 28 دی 1393 ساعت 15:40

رفع تعارض در تيم هاي كاري

نوشته شده توسط

رفع تعارض در تيم هاي كاري
داريوش زاهدن نوبندگان

چكيده
باتوجه به اينكه سازمانهاي امروزي مدام درحال سازماندهي مجدد تيم هاي كاري هستند نياز به آموزش در زمينه حل تضاد نيز بيشتر مي شود. تضاد از اختلافات بين افرادناشي مي شود. زماني كه افراد در تيم هايي گردهم مي آيند اختلاف نظرهاي آنها درموردارزشها، طرزفكرها و نيز دستيابي به قدرت به ايجاد تضاد كمك مي كند. به منظور اجتناب از پيامدهاي منفي كه مي تواند نشات گرفته از اختلاف نظرها باشد، اكثر روشهاي حل تضاد، بر روي برخورد سريع و آشكار با اختلاف نظرها، تاكيد مي كنند. به طوركلي تضادلزوما مخرب و ويرانگر نيست و اگر دقيقا كنترل شود مي تواند فوايد زيادي براي تيم دربرداشته باشد.

یکشنبه, 28 دی 1393 ساعت 15:19

کژراهه تيم هاي خوب

نوشته شده توسط

کژراهه تيم هاي خوب
مهندس علی عبداللهی فر
چکيده : تيمي که در کارخانه تصفيه فاضلاب نات آيلند در کوئينسي ماساچوست کار مي کرد ، روياي هر مديري بود اعضاي اين تيم کاري دشوار و خطرناک را بدون شکايت انجام ميدادند و سرپرستي و نظارت چنداني نياز نداشتند .آن ها در مقابل دشواري هاي عملياتي و محدوديت هاي بودجه اي راه خود را مي يافتند و خود را وقف رسالت سازمانشان کرده بودند.
    اما کار سخت آن ها به شکست فاجعه آميز منتهي شد . داستان " پديده نات آيلند " با تيمي که از فعاليت هاي شرکت منفک است آغاز مي شود .مديران ارشد که خود درگيرمشکلات مشهودتر سازمان هستند با اين تيم در تعارض اند و وظيفه خطير ، اما پشت صحنه را به تيم واگذار مي کنند افراد تيم به دليل داشتن استقلال زياد ، در مديريت و اداره امور خود مهارت پيدا مي کنند . مديريت نيز خودکفايي تيم را مسلم فرض کرده و زماني که اعضاء کمک مي خواهند غفلت مي کند . زماني که مشکل ظاهر مي شود مديريت مسئوليتي نمي پذيرد، اعضاء تيم فکر مي کنند گير افتاده اند و ذهنيت مقابله با تمام دنيا در آن ها شکل مي گيرد .آن ها مشکلات را پنهان مي کنند و مديريت به  سهولت فريب اعضاء را مي خورد .

جوملا فارسی