کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

 

معرفی

در اغلب شرکت های درگیر با پروژه ها ، نرم افزار اکسل به عنوان یک ابزار مهم و اساسی برای مدیریت پروژه ها تلقی می شود. کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و نیز طراحان ساختار و سیستم مدیریت پروژه از طریق آشنایی با ابزارها و توابع کاربردی در نرم افزار اکسل و به کارگیری اصولی آنها ، می توانند بستری مناسب جهت برنامه ریزی، تحلیل ها و گزارش گیری های پروژه ها ایجاد نمایند.
مخاطبین این دوره ، از طریق نمونه های کارگاهی ، با کاربرد نرم افزار اکسل در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها آشنا خواهند شد.

مدت زمان دوره : ۲ روز

سرفصل

• ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه
• ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه
• ایجاد WBS و محاسبات پیشرفت پروژه
• مقایسه لیست های مختلف در پروژه
• ایجاد S Curve پروژه
• ایجاد هیستوگرام منابع پروژه
• مدیریت ریسک پروژه
• ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات Earned Value (EVM)
• ایجاد گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه (Progress Report)
• ایجاد داشبورد از وضعیت پروژه
• بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی پروژه مدیریت هزینه

مخاطبین

• مدیران پروژه
• کارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه ها
• افراد علاقه مند به حوزه مدیریت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه ها

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: