کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVMS)

کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVMS)

کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVMS)

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

مروري بر مفاهيم پايه در مديريت پروژه

مروري بر مفاهيم پايه در مديريت ارزش كسب شده

تاريخچه و چارچوب

مولفه‌ها و مفاهيم اصلي

تكنيك‌هاي كليدي مورد نياز مديريت ارزش كسب شده

سازماندهی پروژه

برنامه‌ریزی (زمان و هزینه)

ایجاد مبنای سنجش عملکرد

حسابداری و ثبت عملکرد

گزارش‌دهی عملکرد

تحلیل و پیش‌بینی

مدیریت تغییرات

استانداردهای مرتبط با مدیریت ارزش‌کسب شده

مباحث خاص در مدیریت ارزش کسب شده

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: