کارگاه مستندسازی پروژه ها

کارگاه مستندسازی پروژه ها

کارگاه مستندسازی پروژه ها

(آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه

 

معرفی

انواع اطلاعات پروژه چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟

چرخه عمر مستند چیست؟

مستندسازی چیست؟ روش های دسته بندی مستندات پروژه به چه صورت است؟

مستندسازی حین اجرای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

مستندسازی انتهای پروژه چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟

مدیریت تغییرات در مستندات پروژه به چه صورت انجام می پذیرد؟

قالب بندی و نهائی سازی مستندات پروژه

اشتباهات رایج در مستندسازی پروژه (آلودگی اطلاعات در مستندات، ارائه اطلاعات اضافی و …)

مشخصات واحد مستند سازی در سازمان

آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی / آرشیو / مدیریت دانشِ پروژه

مروری بر مدیریت دانش و درس آموخته ها

برگزاری کارگاه دوره

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: