کارگاه کاربردی(PMO) موفق

کارگاه کاربردی(PMO) موفق

کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) موفق

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی


تهیه منشور PMO

مأموریت PMO در سازمان و پروژه ها

تشریح کارکردهای PMO

جایگاه PMO در سازمان و پروژه

سیر بلوغ PMO

مدل های مفهومی PMO

مدل های پیاده سازی PMO

معیارهای موفقیت PMO

نقشه راه (Road Map) توسعه PMO در سازمان

واحدها/کارشناسان زیر مجموعه PMO

شرح وظایف و شرایط احراز کارکنان PMO

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: