Mobile menu
دوشنبه, 16 خرداد 1390 ساعت 09:36

انتشار کتاب در زمینه دفتر مدیریت پروژه (PMO)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

{nomultithumb}


عنوان کتاب: راهنمای طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (نگاهی جامع بر مفاهیم، مدل‌ها و کارکردها)
مولفان: مهندس رضا آتش فراز (PMP)
مهندس علی کیوانلو (MSc)
دکتر مرتضی باقر پور (Ph.D)   (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)
با مقدمه ای از دکتر اقبال شاکری (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و ریاست انجمن مدیریت پروژه ایران)
دفتر مدیریت پروژه (PMO) یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع فارسی در این زمینه، مولفین این اثر درصدد تالیف نخستین راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) برآمدند. تالیف این کتاب بیش از یک سال به طول انجامیده است و جهت تهیه آن از جديدترين كتب و مقالات علمی معتبر و همچنین تجربيات موردی مولفين در زمینه طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهاي ايراني استفاده شده است.در تهیه این کتاب هر دو جنبه نظری و عملی دفتر مدیریت پروژه مورد توجه قرار داده شده است. از این رو سه فصل اول کتاب (بخش نخست کتاب) به تشریح چارچوب نظری و مفهومی دفتر مدیریت پروژه اختصاص یافته است. و از فصل چهارم به بعد (بخش دوم کتاب) به کاربرد عملی دفتر مدیریت پروژه و تشریح مطالعه موردی پرداخته شده است. مولفین، تمام تلاش خود را به عمل آورده­اند تا این بخش از کتاب بتواند به صورت یک راهنمای کاربردی مورد استفاده علاقه‌مندان قرار داده شود.

محتوای این کتاب به‌صورت زیر می‌باشد:

فصل اول: دفتر مديريت پروژه چيست؟

در اين فصل پس از ارائه تعاریفی برای دفتر مدیریت پروژه، تاریخچه و سیر تکاملی آن به همراه ضرورت و اهمیت بکارگیری و در نهایت دستاوردهای بکارگیری دفتر مدیریت پروژه در سازمان، تشریح می‌گردند. همچنین در این فصل به توصیف سطوح مختلف بلوغ دفتر مدیریت پروژه و ارتباط آن با سطوح بلوغ مدیریت پروژه سازمان پرداخته می‌شود.

فصل دوم: كاركردهاي عمومي دفتر مديريت پروژه

در این فصل کارکردهای مختلف دفتر مدیریت پروژه در قالب یازده کارکرد اصلی و دو حوزه کارکردهای سازمان محور و کارکردهای پروژه محور، تشریح می‌گردند.

كاركردهاي پروژه محور: اين دسته از كاركردهاي دفتر مديريت پروژه مستقيماً به مديريت بهينه پروژه‌هاي سازماني مربوط مي‌شوند كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:

·    مشاركت در مديريت و اجراي پروژه‌ها

·    پشتيباني پروژه

·    توسعه متدولوژي مديريت پروژه

·    مشاوره و تربیت

·    طرح‌ريزي و انجام مميزي پروژه

 

كاركردهاي سازمان محور: اين دسته از كاركردهاي دفتر مديريت به يك يا چند پروژه خاص در سازمان محدود نبوده، بلكه به عنوان پشتيبان و فراهم كننده زير ساخت‌هاي لازم جهت مديريت پروژه‌هاي سازمان محسوب مي‌گردند، كه شامل موارد ذيل مي‌باشد:

·    مديريت سبد پروژه

·    مديريت ارتباط با مشتريان و تأمين كنندگان

·    مديريت دانش پروژه‌ها

·    حكمراني بر پروژه‌ها

·    تعیین سازمان و ساختار پروژه‌ها

·    مديريت منابع

فصل سوم: مد‌ل‌هاي مفهومی دفتر مديريت پروژه

در اين فصل مدل‌هاي مختلف مفهومی دفتر مدیریت پروژه که توسط صاحب‌نظران مختلف ارائه گردیده است در قالب دو دسته کلی مدل‌های مطرح براساس میزان ارزش افزوده و نقش و جایگاه دفتر مدیریت پروژه در سازمان تشریح می‌گردند.

مدل‌هاي مطرح براساس میزان ارزش افزوده در سازمان عبارتند از:

·    مدل مخزن

·    مدل مخزن – مربي

·    مدل مخزن – مربي – مدير (دفتر مديريت پروژه سازماني)

·    مدل ايجاد ارزش افزوده سريع

 

مدل‌های مطرح براساس نقش و جایگاه سازمانی عبارتند از:

·    مدل سلسله مراتبی

·    مدل مدیریتی و پشتیبانی

·    مدل سبد پروژه، طرح و پروژه

همچنین در این فصل مقایسه میان مدل‌ها و چگونگی بکارگیری آنها ارائه شده است.

فصلچهارم: پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه

در اين فصل پس از معرفی دو نمونه از مدل‌هاي مطرح در زمينه پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه، موضوعات کاربردی مختلف در زمینه پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه همراه با ارائه مثال‌های عینی و به صورت جامع تشریح می‌گردند.نمونه‌هایی از این موضوعات عبارتند از: شناسايي استراتژي‌ها و نيازمندي‌هاي ذينفعان، تهيه منشور دفتر مديريت پروژه، جلب حمایت و همکاری لازم، سازماندهی نیروی انسانی دفتر مدیریت پروژه، طراحی و به کارگیری متدولوژی مدیریت پروژه، ورودی‌ها و خروجی‌های مورد نیاز، متغیرها و چالش‌های پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه و...

پیوست الف: مطالعه موردي

در اين پيوست چگونگي طرح ريزي و پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه در يك سازمان واقعي كه توسط مولفين اين اثر اجرا شده است، تشريح مي‌گردد.

پیوست ب: مديريت سبد پروژه

در اين پيوست به مفاهيم پايه در خصوص تعريف و اهداف سبد پروژه‌ پرداخته می‌شود. همچنين در اين پيوست، رابطه استراتژي و سبد پروژه، ارزش‌هاي كاركردي مديريت سبد پروژه و عوامل موفقيت و چالش‌هاي  پيش روي مديريت سبد پروژه تشریح می‌گردد.

پیوست ج: تعيين ميزان بلوغ مديريت پروژه سازماني

در اين پيوست ویژگی‌های دو الگوی متمایز در زمینه سطوح بلوغ مدیریت پروژه سازمان که عبارتند از الکوی سطوح پنج گانه بلوغ مديريت پروژه و الگوی SMCIبه تفصیل تشریح گردیده‌است. همچنین در این پیوست فرم‌های کاربردی جهت سنجش سطح بلوغ سازمان براساس الگوی سطوح پنج گانه بلوغ مديريت پروژه ارائه گردیده است.

پیوست د: نمونه فرم‌ها

در این پیوست نمونه فرم‌هایی که در پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه می‌توانند مورد استفاده قرار داده شوند ارائه گردیده است.

 

جهت تهیه این کتاب به صورت Onlineبه پایگاه اینترنتی انتشارات ناقوس به آدرس www.naghoospress.ir

مراجعه نمایید. و یا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت اطلاعات مربوط به کتاب

خواندن 6930 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 مرداد 1392 ساعت 11:19

جوملا فارسی