Mobile menu

مقالات مدیریت پروژه (15)

در این بخش از سایت مقالات مدیریت پروژه درج خواهند شد. دریافت متن کامل برخی از مقالات مستلزم عضویت در سایت است.

عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار چكيدهمهارت یعنی توانایی بکار گرفتن دانش در عمل؛ برای سرمایه گذاری در طرحهای…
فرآیند خرید در پروژه‌ها معمولا هم از جهت حجم و تعداد و هم از جهت سهم قیمتی از کل مبلغ…
پنج چالش پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها در سازمانهای ایرانیهمانگونه که خوانندگان محترم این متن آگاهند مدیریت سبد اولین…
سبد متنوع سازی شده پروژه ها در استراتژی مناقصات شرکت های پیمانکاریدکتر مهدی روانشادنیاعضو هیات علمی دانشگاه مقدمهپروژه ها، شریان…
دوشنبه, 05 آبان 1393 ساعت 12:30

منافع کاربرد مدیریت سبد پروژه ها

منافع کاربرد مدیریت سبد پروژه ها (پرتفولیو) :منافع متعددی را می توان برای به کارگیری مدیریت سبد پروژه ها (و…
سه شنبه, 22 مهر 1393 ساعت 10:59

مدل بلوغ مدیریت ریسک (RM3)

مدل بلوغ مدیریت ریسک (RM3)Risk Management Maturity Modelچکیدهواضح است که «تردید» و «عدم قطعیت» در زندگی، سازمان ها و پروژه…
ريسك از دست دادن منابع انساني در پروژه هامسعود تدين عموماً همزمان با كاهش درصد پيشرفت پروژه ها در مراحل…
دوشنبه, 14 مهر 1393 ساعت 16:09

مدیریت ریسک‌ آشکار و تلویحی

مدیریت ریسک‌ آشکار و تلویحیDr David Hillson FIRM, HonFAPM, PMI Fellowپیشگفتار آریانا :کمتر کسی است که در حوزه ریسک پروژه…
چهارشنبه, 09 مهر 1393 ساعت 09:13

مدیریت ریسک پروژه و بیمه

مدیریت ریسک پروژه و بیمهتکیه به دیگران دو شرط دارد؛ توانایی و دانایی. آشنایان با ادبیات مدیریت ریسک می دانند…
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1393 ساعت 16:03

مقايسه تطبيقي متدولوژي PRINCE2و راهنماي ‍PMBOK

مقايسه تطبيقي متدولوژي PRINCE2و راهنماي ‍PMBOK در مدیریت بهتر پروژه هامجيد فراهاني (PMP, PRINCE2 ) در اين بخش اول این…
«شروعقبلی12بعدیپایان»
صفحه1 از2

جوملا فارسی