کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) با نرم افزار اکسل

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی

مدیریت اسناد پروژه ها، فرایندی است که در مسیر تعالی مدیریت پروژه سازمانی، ناگزیر از تجربه آن می باشیم. در این میان اسناد اصلی پروژه مانند: نقشه ها و اسناد فنی پیچیدگی های خاصی دارند که توجه بیشتری را می طلبند.
مرکز کنترل اسناد (DCC): بخشی از شرکت است که وظیفه آن دریافت، کنترل، توزیع و ارسال و ثبت سوابق و گزارش گیری اسناد می باشد

مدت زمان دوره : ۲ روز

سرفصل

• تعریف مدرک، نقشه و تفاوتهای آن
• معرفی مفهوم برخی مدارک مهم مهندسی(MR,TBE,…)
• Title Block مدارک و نقشه های مهندسی
• بخشهای مختلف فاز طراحی و مهندسی
• تعریف نقش و اهمیت مرکز کنترل مدارک(DCC) از زاویه پیمانکار و کارفرما
• دستورالعمل های کنترل مدارک مهندسی
• شماره گذاری مدارک مهندسی
• انواع کلاس مدارک مهندسی
• معرفی فرمهای گردش مدارک مهندسی و نحوه ایجاد آن در نرم افزار اکسل
• لیست مدارک مهندسی(MDR)
• فرآیند نهایی سازی و گردش مدارک مهندسی بین پیمانکار، مشاور و کارفرما
• شاخص های کنترل مدارک مهندسی در مرکز DCC
• معرفی فرمولهای مهم و کاربردی اکسل در بخش DCC
• ثبت و کنترل مدارک مهندسی در نرم افزار اکسل
• مدیریت تغییرات در مدارک طراحی و مهندسی
• محاسبه درصد پیشرفت مدارک مهندسی
• تنظیم گزارشات مختلف از وضعیت مدارک مهندسی با نرم افزار اکسل
• رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و کارفرمایان در فاز مهندسی
• مدارک As-Built و Final Book
• نحوه آرشیو دیجیتالی و هارد کپی مدارک مهندسی

مخاطبین

• مدیران پروژه
• مدیران مهندسی پروژه
• کارشناسان کنترل مدارک مهندسی
• کارشناسان و کارشناسان ارشد کنترل پروژه

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: