کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) با نرم افزار اکسل

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی


سرفصل


بانک های اطلاعاتی، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel
تعریف مدرک، نقشه و تفاوتهای آن
معرفی مفهوم برخی مدارک مهم مهندسی(MR,TBE,…)
Title Block مدارک و نقشه های مهندسی
بخشهای مختلف فاز طراحی و مهندسی
تعریف نقش و اهمیت مرکز کنترل مدارک(DCC) از زاویه پیمانکار و کارفرما
دستورالعمل های کنترل مدارک مهندسی
شماره گذاری مدارک مهندسی
انواع کلاس مدارک مهندسی
معرفی فرمهای گردش مدارک مهندسی و نحوه ایجاد آن در نرم افزار اکسل
لیست مدارک مهندسی(MDR)
فرآیند نهایی سازی و گردش مدارک مهندسی بین پیمانکار، مشاور و کارفرما
شاخص های کنترل مدارک مهندسی در مرکز DCC
معرفی فرمولهای مهم و کاربردی اکسل در بخش DCC
ثبت و کنترل مدارک مهندسی در نرم افزار اکسل
مدیریت تغییرات در مدارک طراحی و مهندسی
محاسبه درصد پیشرفت مدارک مهندسی
تنظیم گزارشات مختلف از وضعیت مدارک مهندسی با نرم افزار اکسل
رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و کارفرمایان در فاز مهندسی
مدارک As-Built و Final Book
نحوه آرشیو دیجیتالی و هارد کپی مدارک مهندسی

مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: