کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار

کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار

دوره آموزشی : کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته )

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

دروه های پیش رو

معرفی

سرفصل‌هاي اصلي دوره شامل معرفي استاندارد امکان‌سنجي سازمان UNIDO، شناخت نحوه ورود اطلاعات و گزارش گيري در نرم افزار COMFAR III، تجزيه و تحليل گزارشات COMFAR III و نتيجه گيري، تدوين سناريوهاي امکان سنجي در COMFAR III مي باشد كه نمونه كاوي هايي از صنايع مختلف انجام مي پذيرد. در طي دوره، سعي بر اين است تا مروري نيز بر تئوري هاي مالي و اقتصادي انجام بپذيرد. اين دوره به صورت سه روز مقدماتي و سه روز پيشرفته برگزار مي شود.

سرفصل

مروري بر مطالعات بازار محصولات طرح سرمايه گذاري
برآورد تقاضاي قابل تامين بازار
برآورد روند عرضه و تقاضاي گذشته
پيش بيني روند عرضه و تقاضاي آينده
تعيين بازار هدف محصولات و خدمات(Target market)
برآورد تيراژ توليد و فروش
برآورد قيمت فروش محصولات
معرفي نرم افزار Marketing Plan pro
مروري بر مطالعات فني محصولات طرح سرمايه گذاري
مكان‌يابي ( محل اجراي طرح )
انتخاب ظرفيت طرح
انتخاب تكنولوژي
مشخصات فني طرح
روش هاي مطالعات سناريوهاي تصميم گيري
آشنائي با ساختار نرم افزار COMFAR III
معرفي استاندارد امکان سنجي يونيدو
معرفي ورژنهاي مختلف نرم افزار COMFAR III
معرفي نرم افزارهاي رقيب COMFAR III

ورود اطلاعات در نرم افزار COMFAR III
تعيين نوع هزينه ها در نرم‌افزار COMFAR III
ثابت-متغير
مستقيم-غيرمستقيم
تعيين روشهاي استهلاک در نرم‌افزار COMFAR III
روش ها: خطي – نزولي – مجموع سنوات
بررسي اثر استهلاک بر نتايج طرح
تعيين ماليات، ذخاير استهلاک و سرمايه گذاري در نرم‌افزار COMFAR III
تعيين نرخ تنزيل(Discounting rate, MARR) و مفاهيم و تعابير آن
تعيين نرخ سرمايه گذاري مجدد و نرخ استقراض در نرم‌افزار COMFAR III
تکميل جداول زمين، ابنيه و کارهاي عمراني
تسطيح زمين، ديوار کشي و محوطه سازي
ساختمان هاي اداري، پشتيباني و توليدي
تکميل جداول ماشين آلات و تجهيزات
ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي
ماشين آلات و تجهيزات پشتيباني توليد
تاسيسات و يوتيليتي کل کارخانه
تجهيزات جانبي(اثاثه اداري، وسايط نقليه، …)
تکميل جداول دارائي هاي نا مشهود(مخارج پيش از توليد)
مهندسي شامل مطالعات اوليه و طراحي
پيمانکاري و مديريت ساخت
مجوز ها و انشعابات
دانش فني
توليد آزمايشي
تکميل جداول سرفصلهاي توليدي به تفکيک محصولات
مواد اوليه و ملزومات مصرفي کارخانه
انرژي ها و يوتيليتي هاي مصرفي
هزينه هاي تعميرات و نگهداري
نيروي کار مورد نياز واحدهاي توليدو پشتيباني و ستادي
هزينه هاي سربارکارخانه
هزينه هاي سربار اداري(ستادي)
حق الامتيازها
نيروي انساني واحدهاي‌بازاريابي، فروش‌و‌خدمات‌پس‌از‌فروش
هزينه هاي سربار فروش

تکميل جدول سرمايه در گردش Working Capital با نرم‌افزار COMFAR III
موجودي کالا
حسابهاي دريافتني
موجودي نقد
حسابهاي پرداختني
گزارش گيري نتايج در نرم افزار COMFAR III
برآورد هزينه هاي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
هزينه هاي سرمايه گذاري قبل از توليد
هزينه هاي توليد
برآورد سرمايه در گردش طرح
محاسبات جريانات نقدينگي (Cash flow Projection) در نرم‌افزار COMFAR III
محاسبه شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
خالص ارزش فعلي (NPV)
نسبت خالص ارزش فعلي (NPVratio)
نرخ بازده داخلي (IRR)
نرخ بازده داخلي تعديل شده (MIRR)
شاخص هاي کوتاه مدت (short NPV-short IRR)
دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)
دوره بازگشت سرمايه دايناميک (DPP)
تحليل نقطه سر به سر (BEP)
نسبت بهره وري(PI)
نسبت هزينه-فايده(BCR)
نرخ بازگشت سرمايه(ROI)
نرخ بازده سرمايه(ROR)
خالص ارزش فعلي تعديل شده(APV)
پيش بيني صورت هاي مالي در نرم‌افزار COMFAR III
صورت سود و زيان
ترازنامه
پيش بيني قيمت تمام شده محصولات در نرم‌افزار COMFAR III
تخصيص هزينه ها و هزينه يابي طرح هاي چند محصولي (Cost Allocation) در نرم‌افزار COMFAR III
بررسي اثر تورم و افزايش قيمتها(Escalation) با نرم‌افزار COMFAR III
ارزيابي مجدد دارائي ها(Revaluation of Fixed Assets) با نرم‌افزار COMFAR III
مطالعات منابع تامين مالي با نرم‌افزار COMFAR III
محاسبه جريان تامين مالي مورد نياز طرح
وام
روشهاي وام(اقساط مساوي-سالواره-قراردادي)
بهره سرمايه اي شده
سرمايه پرخطر(محاسبه حداقل مورد نياز آورده صاحبان سهام)
محاسبه شاخصهاي استقراض IRRe، NPVe
ارزيابي سناريوي شرکاي سرمايه‌گذاري(Joint Venture) با نرم‌افزار COMFAR III
تحليل مراکز هزينه(Cost Center) در نرم‌افزار COMFAR III
مدل‌هاي ارزيابي موجودي ها(Stock model) در نرم‌افزار COMFAR III
بررسي طرح هاي توسعه اي با نرم‌افزار COMFAR III
روش دلتاي قيمتي
سرمايه گذاري بهسازي و نوسازي(Expansion/Rehabilitation) در نرم‌افزار COMFAR III
روش توسعه پاک/کاربرد مشارکتي(CDM/JI) در نرم‌افزار COMFAR III

مطالعات اقتصادي(مطالعات ملي و اجتماعي) در COMFAR III
مطالعات ارزش افزوده(Value-Added) با نرم‌افزار COMFAR III
اثرات تسعير نرخ هاي ارز با نرم‌افزار COMFAR III
محاسبه مقادير ارزبري و ارزآوري طرح در نرم‌افزار COMFAR III
بررسي اثرات اشتغال زائي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
محاسبه EIRR و ENPV با نرم‌افزار COMFAR III
معرفي آناليز قيمت سايه (Shadow price) با نرم‌افزار COMFAR III

تحليل حساسيت پارامتريک و آناليز ريسک در نرم افزار COMFAR III
تحيليل حساسيت IRR به تغيير در جريانات نقدينگي طرح
تحليل حساسيت NPV به تغيير در جريانات نقدينگي طرح
تحليل حساسيت طرح با استفاده از ابزارهاي گرافيکي COMFAR III
مطالعات خوش بينانه و بدبينانه در COMFAR III
معرفي نرم افزار Primavera Risk analysis

جمع بندي و نتيجه گيري
ايجاد سنارويهاي سرمايه گذاري با COMFAR III
مقايسه و انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري با COMFAR III
آزمون مقايسه طرح ها با نرم‌افزار COMFAR III
انجام چند نمونه واقعي پروژه هاي سرمايه گذاري در محيط نرم افزار COMFAR III
بررسي ساختار طرح تجاري(Business plan)
معرفي نرم افزار Business Plan pro

مخاطبین

كليه دانشجويان، كارشناسان و مديران مرتبط يا علاقه مند به حوزه سرمايه گذاري

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: