تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها

تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها

تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

معرفی


تئوري مطالعات بازار، فني و اجتماعي و استراتژيک پروژه‌ها
تئوري ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه‌ها
آناليز ريسک سرمايه‌گذاري
مدل سازي طرح تجاري با Excel پيشرفته
معرفي نرم افزارهاي طرح تجاري و مطالعات بازار:
Business Plan Pro
Marketing Plan Pro
Primavera Risk Analysis
تحليل سناريوها و مقايسه پروژه‌ها
خلاصه محتوای دوره:
مطالعات استراتژيک
مطالعات بازار
مطالعات فني طرح سرمايه گذاري
مطالعات اجتماعي- اقتصادي طرح سرمايه گذاري
مطالعات ريسک طرح سرمايه گذاري
جمع بندي و نتيجه گيري مطالعات
تهيه طرح کسب و کار (Business Plan).

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: