اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي

اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي

اصول و فنون تهيه پيشنهاد فني و مالي

(آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجراییمعرفی


مناقصات بر حسب روشهاي اجراي طرح
مناقصات بر حسب نحوه ارائه قيمت
نظام رتبه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاري
تهيه اظهارنامه ارزيابي كيفي
خلاصه اطلاعات اسناد ارزيابي كيفي
فلوچارت تصميم گيري در خصوص شركت در مناقصه
تهيه اظهار نامه ارزيابی کيفي
عقد شراكت تجاري
دلايل عقد شراكت تجاري
انواع شراكت تجاري
روشهاي عقد شراكت تجاري
بررسي كاركرد JV و كنسرسيوم
نحوه عقد موافقت نامه شراكت تجاري
تهيه پيشنهاد فني و مالي
اجزاي يك مناقصه
پيشنهاد فنی
پيشنهاد بازرگاني

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: