كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی

كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی

كارگاه عملي تهیه و تدوين برنامه پروژه به صورت کارگاهی

(آموزش های عمومی)

 • انتخاب پروژه برای تیم های حاضر در کلاس
 • معرفی ابزار ها ، ارایه فرمت های پیشنهادی و تکمیل آنها برای پروژه مورد مطالعه:
 • تدوين منشور پروژه
 • تدوين ساختار تيم پروژه و شرح وظايف و اختيارات مدير پروژه
 • شناسايي و تحليل ذي‌نفعان پروژه
 • شناسايي الزامات پروژه
 • تهيه بيانيه محدوده پروژه
 • تهيه WBS پروژه
 • تهيه نمودار شبكه‌اي پروژه
 • تهيه نمودار گانت پروژه
 • تعيين مسير بحراني و كاهش زمان پروژه به زمان دلخواه
 • شناسایی مواعيد كليدي پروژه
 • تهيه نمودار S پروژه
 • تهيه نمودار Cash flow و جريان نقدينگي
 • تهيه برنامه كيفيت پروژه
 • تهيه برنامه تداركات پروژه
 • تهيه برنامه ارتباطات پروژه
 • تهيه برنامه مديريت ريسك پروژه
 • شناسايي و تحليل ريسك پروژه
 • تهيه برنامه مديريت تغييرات
 • تهيه برنامه اختتام پروژه
 • ثبت درس‌آموخته‌هاي فاز برنامه‌ريزي پروژه
0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: