کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera6.0 ( پایه و پیشرفته)

کارگاه کاربردی نرم افزار Primavera6.0 ( پایه و پیشرفته)

کارگاه کاربردی نرم افزار  Primavera6.0 (پایه و پیشرفته)

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

دروه های پیش رو

معرفی

به منظور استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور خصوصا گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ ، نرم افزار پریماورا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
در حال حاضر نرم افزار P6 متعلق به شرکت Oracle آمریکا به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه دنیا مطرح است که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM) قابلیت بکارگیری را دارد.

مدت زمان دوره : ۶ روز ۳ روز پایه و ۳ روز پیشرفته

سرفصل

مقدماتی

• آشنایی با ابزارهای P6 و بانکهای اطلاعاتی آنها
• دسته بندی داده ها در P6
• یک گشت و گزار سریع در P6
• تشكيل ساختار پروژه‌اي سازمان – EPS و ساختار سازماني – OBS
• تعريف پروژه
• تعریف ساختار شکست کار پروژه – WBS
• تعريف فعاليت ها
• تعريف روابط بين فعاليت ها
• ورود و خروج پروژه از بانک اطلاعاتی
• تعریف تقویم های مورد نیاز
• تخصیص تقویم ها
• زمانبندی پروژه
• تعریف (مقدماتی)
• تخصیص منابع و هزینه ها (مقدماتی)
• دسته بندی ها (پروژه، فعالیت، منابع)
• انواع مدت زمانهای فعالیت – Duration Types
• انواع درصد پیشرفت های فعالیت – % Complete Types
• تعریف و تخصیص معیارهای وزنی – WF
• تهیه نمودار پیشرفت برنامه ای (تجمعی و دوره ای)
• پروژه بر اساس WF و مراحل به هنگام سازی بر اساس WF

دوره پیشرفته
• تعریف قیود
• فیلتر
• تعریف ستون های سفارشی
• اعمال تغییرات اساسی (کامل یگانه, محدود, کامل دوگانه)
• ورود و خروج داده ها به نرم افزارExcel
• تعریف نقش ها
• تعریف منابع با توجه به نقش ها
• تخصیص منابع و هزینه ها با توجه به نقش ها
• تعریف و تخصیص مخارج
• آناليز منابع ، هزينه ها و مخارج به وسیله نماهای مربوطه
• تسطيح منابع Resource Leveling

مخاطبین

• مدیران ارشد و میانی شرکت های پروژه محور
• کارشناسان و سرپرستان برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکتها
• علاقمندان به مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه
• دانشجويان رشته های مدیریت و مهندسی در پروژه ها

ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه