دی ۲۶, ۱۳۹۷

دوره آموزشی آمادگی کسب گواهینامه بین المللی حرفه ای منابع انسانی

تاریخ برگزاری : ۲ الی ۳ و ۹ الی ۱۰ و ۱۶ الی ۱۷ اسفند
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه(PMO )

تاریخ برگزاری : ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه 
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

کارگاه نرم افزار Primavera6.0

تاریخ برگزاری : ۱۰ الی ۱۲ بهمن پایه ۲۲ الی ۲۴ اسفند پیشرفته
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

کارگاه مدیریت ادعا و اصول CLAIM

تاریخ برگزاری : ۳ و ۴ بهمن ماه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

تاریخ برگزاری : ۱۱  و ۱۲ بهمن ماه ۹۷
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

کارگاه ارزیابی اقتصادی پروژه و طرح

تاریخ برگزاری : ۴ و ۵ بهمن ماه ۹۷
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

آشنایی با مدیریت پروژه چابک (Agile)

تاریخ برگزاری : ۲و ۳ بهمن ماه ۹۷
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

استاندارد زمانبندی و آمادگی آزمون PMI-SP

تاریخ برگزاری ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ بهمن ۹۷
حساب کاربری