اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد EPC & DB و طرح و ساخت تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت (قرارداد متعارف پیمانکاری) تنظیم کنیم؟

چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت تنظیم کنیم؟

چگونه قرارداد پیمانکاری ساخت (قرارداد متعارف پیمانکاری) تنظیم کنیم؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟

چگونه قرارداد مشاوره مهندسی تهیه کنیم ؟ (آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
حضور موفق در مناقصات

حضور موفق در مناقصات .

تاریخ برگزاری :۲۱ شهریور ماه
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVMS)

کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVM)

کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVMS) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

مدیریت هزینه و تدوین  PMS در پروژه های EPC

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی دروه های پیش رو
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
کنترل هزينه هاي پروژه با نرم‌افزار MS Excel

کنترل هزينه هاي پروژه با نرم‌افزار MS Excel

کنترل هزينه هاي پروژه با نرم‌افزار MS Excel (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
مدیریت هزینه و نقدینگی پروژه ها (سازماندهی ، بودجه بندی و کنترل هزینه )

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه

 با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب شده (EVM) پیاده سازی بر روی یک پروژه واقعی (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران )

تجزيه و تحليل و تصميم گيري پروژه هاي سرمايه گذاري (ويژه مديران ) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه

تحلیل گری حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
تدوين طرح توجيهي سرمايه گذاري(Business Plan)

تدوين طرح توجيهی سرمايه گذاری

تدوين طرح توجيهی سرمايه گذاري(Business Plan) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
مدیریت ریسک در پروژه های EPC

مدیریت ریسک در پروژه های EPC

تاریخ برگزاری : ۲۱ الی ۲۳ شهریور