شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

PMP 6th-L.1-No.4(1)

شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

آزمون سطح دوم

. . . این محتوا ویژه کاربران است
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

آزمون سطح اول

از آنجاییکه طراحی اولیه هر آزمون در دسته‌های ۱۰۰تایی می‌باشد، لذا  می بایستی که از هر شماره آزمون، دو دسته ۱۰۰تایی را تست زده و در […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

خبرنامه مهر ماه (هفته اول)۱۳۹۷

خبرنامه مهر ماه (هفته اول )۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های شهریور ماه      دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۷   
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

PMP 6th-L.1-No.4(1)

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

PMP 6th-L.1-No.4(2)

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

PMP 6th-L.2-No.5(1)

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

PMP 6th-L.2-No.5(2)

شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

راهنمای PMBOK موسسه PMI یکی از معتبرترین و فراگیرترین راهنماهای مدیریت پروژه در جهان است؛ لذا دارا بودن مدرک PMP نشان‎دهنده تسلط تام دارنده بر مباحث […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
خبرنامه

خبرنامه شهریور ماه (هفته سوم)۱۳۹۷

خبرنامه شهریور ماه (هفته سوم)۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های شهریور ماه      دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۷   
شهریور ۱۱, ۱۳۹۷

خبرنامه شهریور ماه ۱۳۹۷ (هفته دوم)

خبرنامه شهریور ماه (هفته دوم)۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های شهریور ماه                    
شهریور ۵, ۱۳۹۷
خبرنامه

خبرنامه شهریور ماه ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های شهریور ماه