دانلود تقویم آموزشی1397

 دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۳۹۷         دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۷          دانلود بروشور تفصیلی دوره های 

                                                    

عنوان دورهمدتزمانبندیقیمت- تومانخرید دوره
کارگاه جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVM)5روز کامل- 40ساعت31 مرداد و 1 و 2 و 7 و 8 شهریور - ساعت 8:30 تا 171,340,000
13,400,000 ریال – خرید
مدیریت پروژه های استارتاپ1روز کامل- 8ساعت1شهریور - ساعت 8:30 تا 17370,000
نقشه راه آينده مديريت پروژهنیمروز- 4 ساعت7 شهریور - ساعت 8:30 تا 13185,000
کارگاه تخصصی نرم افزار پریماورا (پایه و پیشرفته )6روزکامل -48 ساعت7 الی 9 شهریور و 4 الی 6 مهر - ساعت 8:30 تا 171,679,000
بانک اطلاعاتی و گزارشات در اکسل2روز کامل- 16ساعت8 و 9 شهریور - ساعت 8:30 تا 17719,000
کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق (PMO) 2روز کامل-16ساعت7 و 8 شهریور - ساعت 8:30 تا 17719,000
شاخص های کلیدی عملکرد پروژه (Projects KPI )1روز کامل-8ساعت8 شهریور - ساعت 8:30 تا 17370,000
PRINCE2 FOUNDATION3روز کامل- 24 ساعت7 الی 9 شهریور - ساعت 8:30 تا 17954,000
دوره آمادگی آزمون برای کسب گواهینامه مدیریت پروژه PMP7روز کامل- 56 ساعت7 الی 9 و 21 الی 23 شهریور و 6 مهر - ساعت 8:30 تا 171,907,000
کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه (EVM) 2روز کامل-16ساعت14 و 15 شهریور - ساعت 8:30 تا 17719,000
کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته )6روزکامل - 48 ساعت14 الی 16شهریور و 21 الی 23 شهریور - ساعت 8:30 تا 171,679,000
استاندارد زمانبندی و آمادگی آزمون SP4 روز کامل-32 ساعت15 و 16 و 22 و 23 شهریور - ساعت 8:30 تا 171,194,000
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار MSP6روز کامل- 48ساعت21 الی 23 شهریور و11 الی 13 مهر- ساعت 8:30 تا 171,526,000
کارگاه تخصصی آموزش نرم افزارکامفار (پیشرفته )3روز کامل - 24ساعت21 الی 23شهریور - ساعت 830 الی 17954,000
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6.edition
(پیش نیاز دوره آمادگی آزمون PMP)
8 روز کامل-64 ساعت14 الی 16 و 21 الی 23 شهریور و 5 و 6 مهر - ساعت 8:30 تا 172,039,000
مديريت ريسك كاربردي در پروژه هاي EPC3روز کامل- 24ساعت21 الی 23 شهریور - ساعت 8:30 تا 17954,000