ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۲-۳۱-۱۳۹۷
خبرنامه خرداد ماه ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید     دروه های آموزشی خرداد ماه ۱۳۹۷          
بیشتر
0 دیدگاه
ایرانسل
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۲-۲۲-۱۳۹۷
بیشتر
0 دیدگاه
تخفیف ثبت نام
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۲-۱۷-۱۳۹۷
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
خبرنامه اردیبهشت ۹۷
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۷-۱۳۹۷
خبرنامه اردیبهشت ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های اردیبهشت ماه      تقویم آموزشی آریانا سال ۱۳۹۷
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۷-۱۳۹۷
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار [tabby title = "معرفی"] محتوای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه - چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه - شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان - برنامه ریزی محدوده پروژه (مروری بر مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 2012 ، ساختار شکست کار (WBS) و نحوه تهیه آن ، آشنایی با PWBS, FWBS, RWBS ، روش تدوین فهرست…
بیشتر
0 دیدگاه
متره و برآورد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
متره و برآورد (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه مستندسازی پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
کارگاه مستندسازی پروژه ها (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره کاربردی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 8