ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۴-۲۷-۱۳۹۷
این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: رمز:
بیشتر
0 دیدگاه
آزمون ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۴-۱۰-۱۳۹۷
بیشتر
0 دیدگاه
مجازی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۴-۰۶-۱۳۹۷
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
آموزش های درون سازمانی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۴-۰۵-۱۳۹۷
(بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
خبرنامه تیرماه ۱۳۹۷
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۴-۰۲-۱۳۹۷
خبرنامه تیر ماه ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید  ۹۷دوره های تیر ماه                        
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۱-۱۳۹۷
کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه (Design Thinking in Project Management) (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۱-۱۳۹۷
دوره آموزشی : کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته ) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
5 دیدگاه
۶
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۱۹-۱۳۹۷
بیشتر
0 دیدگاه
۵
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۱۹-۱۳۹۷
بیشتر
0 دیدگاه
خبرنامه خرداد ماه ۱۳۹۷
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۲-۳۱-۱۳۹۷
خبرنامه خرداد ماه ۱۳۹۷ در صورت عدم مشاهده خبرنامه کلیک کنید     دروه های آموزشی خرداد ماه ۱۳۹۷          
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 9