کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۱-۱۳۹۷
کارگاه تفکر طراحی در مدیریت پروژه (Design Thinking in Project Management) (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۱-۱۳۹۷
دوره آموزشی : کارگاه تخصصی نرم افزار کامفار (پایه و پیشرفته ) (آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۷-۱۳۹۷
کارگاه جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی و نرم افزار MSP (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار [tabby title = "معرفی"] در اکثر سازمان¬های پروژه محور دپارتمانی به نام دپارتمان برنامه ¬ریزی و کنترل پروژه، برنامه¬ ریزی و بودجه یا برنامه ¬ریزی طرح وجود دارد. این دپارتمان که تعامل گسترده ¬ای با سایر بخش¬های سازمان (علی¬ الخصوص در سازمان¬های پروژه محور) دارد در صورت داشتن مدیریتی اثربخش و بهره ¬ور می تواند نقشی کلیدی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا نماید. حال…
بیشتر
0 دیدگاه
متره و برآورد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
متره و برآورد (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه مستندسازی پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
کارگاه مستندسازی پروژه ها (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره کاربردی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه کاربردی(PMO) موفق
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) موفق (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت ریسک پروژه Pertmaster
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار Pertmaster (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 7